<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

Comunicat de pres?

Referitor la unele materiale de presa privind nivelul anormal de radiatii la Cernobil, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal ?i nu indica depasiri peste valorile normale.

?n prezent, toate instala?iile nucleare de la Cernob?l ?i de pe teritoriul Ucrainei sunt ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

26 aprilie 2022

?h 16.30

?

Comunicat de pres?

Ca urmare a informa?iilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la jefuirea si distrugerea unui laborator de monitorizare a mediului din Cernob?l,?va comunicam ca reprezentantii autoritatii de reglementare din Ucraina nu au confirmat producerea acestui incident pe amplasamentul centralei de la Cernob?l.

In prezent, toate instala?iile nucleare de la ?Cernob?l ?i de pe teritoriul Ucrainei sunt ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri nici la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

23.03.2022

h 17.00

Comunicat de pres?

Referitor la unele materiale de presa privind declaratiile companiei ucrainiene Energoatom, referitoare la sistemul de monitorizare a radia?iilor ?i serviciul de stingere a incendiilor forestiere din zona centralei de la Cernobil, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Nefunctionarea sistemul automat de monitorizare a radia?iilor din zona de excludere aferenta centralei de la Cernobil nu reprezinta un motiv de crestere a radioactivitatii mediului.

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal ?i nu indica depasiri peste valorile normale.

?n prezent, toate instala?iile nucleare de la Cernob?l ?i de pe teritoriul Ucrainei sunt ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri nici la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

21.03.2022

h 17.00

Comunicat de pres??

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), ?n data de 15.03.2022, h 17.45, ora Romaniei, conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua na?ional? de alimentare cu energie electric? a fost restabilit?, alimentarea din generatoare diesel de urgen?? nemaifiind necesar?.

?n prezent, toate instala?iile nucleare din Ucraina sunt func?ionale ?i ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat? men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

16 martie 2022

h 10.00

Revenire Comunicat de pres?, 14 martie 2022

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), ?n data de 13.03.2022, ora 18:38 CET, conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua na?ional? de alimentare cu energie electric? a fost restabilit?.

Ulterior acestei inform?ri, Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina a comunicat c? ?n aceea?i zi, ?n jurul orei 20:32 conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua electric? din exterior a fost din nou pierdut?. Cauzele acestui eveniment sunt ?n curs de investigare.

?n prezent, toate sistemele de securitate sunt func?ionale, fiind alimentate din generatoarele diesel de rezerv? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat? men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

14 martie 2022

h 17.00

Comunicat de pres?

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), ?n data de 13.03.2022, ora 18:38 CET, conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua na?ional? de alimentare cu energie electric? a fost restabilit? ?i au fost ini?iate procedurile de transfer a aliment?rii consumatorilor de la dieselele de urgen?? la re?ea.

Totodat? men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

14 martie 2022

h. 10.00

?Comunicat de pres?


Ca urmare a informa?iilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la evenimentele de la amplasamentul fostei centrale de la Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urmatoarele precizari:

M?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii si nu sunt semnalate dep?siri la nivelul teritoriului ucrainean.Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), a fost confirmat? ?ntreruperea aliment?rii cu energie electric? ?n data de 09.03.2022, ?n jurul orei 11.

Potrivit protocoalelor de securitate, a fost stabilit? conectarea la sursa de alimentare de rezerv? ce utilizeaz? sistemele diesel. ?n prezent, toate sistemele de securitate sunt func?ionale, fiind alimentate din generatoarele diesel de rezerv? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Rezerva de combustibil este dimensionat? pentru perioadele de timp necesare pentru restabilirea aliment?rii cu energie electric?, func?ionarea generatoarelor diesel de rezerv? putand fi prelungit? dup? necesit??i prin realimentare cu combustibil pan? la reconectarea cu re?eaua na?ional? de energie electrica.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

09 martie 2022
h. 16.00

Comunicat de pres?

Ca urmare a informa?iilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la incendiul produs ?n noaptea de joi spre vineri in zona centralei nucleare Zaporoje, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN),aflat? ?n permanent? leg?tur? cu Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA), precizeaz? ca nivelurile radia?iilor sunt normale, iar pompierii ucraineni au reusit sa stinga incendiul.

CNCAN monitorizeaz? ?n permanen?? evolu?ia situa?iei, la nivel na?ional masuratorile efectuate confirmand valori normale ale radiatiilor.

04 martie 2022

h 9 30

Comunicat de presa

Ca urmare a comunicatului de pres? emis anterior ?i a informa?iilor primite pan? ?n prezent va informam ca CNCAN monitorizeaza continuu evolutia evenimentelor, analizeaza situatia instalatiilor nucleare din Ucraina si va transmitem ca nu exista motive de ingrijorare la nivel national.

CNCAN este in permanenta legatura cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica de la Viena (AIEA) ?i foloseste inclusiv mecanismele de comunicare bilaterale cu statele vecine (Moldova, Ungaria, Slovacia, Polonia) dar si cu alte foruri internationale pentru a putea evalua eficient situatia radioactivitatii in zona conflictului si in special sesizarea oricarei modificari a nivelului de radiatii pe teritoriul national.

28 februarie 2022

h 14.45

Comunicat de pres?

?n continuarea comunicatului emis anterior ?i ca urmare a informatiilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la evenimentul ce a avut loc la depozitul de de?euri radioactive din apropierea capitalei ucrainene Kiev, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), aflat? ?n permanent? leg?tur? cu Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA),? precizeaz? urm?toarele:

-Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine - SNRIU) a confirmat faptul c? depozitul nu a fost avariat ?i m?sur?torile efectuate cu dispozitivele portabile au indicat c? nivelurile radia?iilor din jurul depozitului sunt la nivelul fondului natural, neexistand nicio amenin?are pentru public.

-?n acest depozit sunt p?strate de?euri rezultate din utilizarea surselor de radia?ii ?n medicin?, cercetare ?i industrie, de?euri cu radioactivitate scazut?.

-CNCAN monitorizeaz? continuu evolu?ia situa?iei, fiind ?n permanen?? leg?tura cu celelalte institu?ii cu responsabilit??i ?n ceea ce prive?te monitorizarea radioactivit??ii la nivel na?ional ?i cu forurile interna?ionale responsabile.

-Pentru Romania, nu exist? ?n prezent motive de ?ngrijorare. ?

Vom reveni cu informa?ii suplimentare de ?ndat? ce acestea vor fi disponibile, ?n urm?toarele comunicate de pres?.

27 februarie 2022

Comunicat de pres?

Ca urmare a informa?iilor ap?rute pe pagina de internet a Autorit??ii de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), cu privire la cre?terea nivelului de radia?ii pe amplasamentul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Monitorizarea radioactivit??ii mediului pe teritoriul Romaniei se realizeaz? ?n permanen?? prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), iar rezultatele monitoriz?rii se comunic? zilnic la CNCAN. Pan? ?n momentul emiterii prezentului comunicat, valorile de radioactivitate ?n aer ?nregistrate pe teritoriul Romaniei sunt normale ?i corespund nivelului fondului natural de radia?ii.

25 februarie 2022

Propuneri pentru Romania Educata in domeniul nuclear

Propuneri privind participarea organizatiilor din domeniul nuclear la?proiectul Romania Educata, pentru un invatamant profesional si tehnic de?calitate - va rugam sa ne transmiteti comentarii, propuneri si sugestii de?imbunatatire pana la data de 22 decembrie 2021 pe adresele de email?office@cncan.ro si madalina.coca@cncan.ro


Propuneri pentru Romania Educata in domeniul nuclear(pdf)

?

Informa?ii generale privind procesul de autorizare desf??urat de CNCAN pentru instala?iile nucleare?

ATENTIE!?

?ncepand cu data de 15.06.2016, avand ?n vedere lipsa de personal cu care se confrunt? Direc?ia Autorizare Utilizare Radia?ii Ionizante, precum ?i volumul mare al lucr?rilor, ne afl?m ?n imposibilitatea de a mai solu?iona cereri de autorizare ?n regim de urgen??.?

?n acest context, pan? la solu?ionarea aspectelor organizatorice, nu se vor mai accepta cereri ?i documenta?ii ?n vederea emiterii autoriza?iilor ?n regim de urgen??.

ANUN?

Privind valabilitatea autorizatiilor si permiselor de exercitare a activitatilor nucleare pe durata starii de alerta.

ANUN?

Sesiune de examinare ?permise nivel 1 si 2

ANUN?

?n aten?ia solicitan?ilor de autoriza?ii ?i permise pentru practici cu radia?ii ionizante!

Twitter
?? ?

? ?ncepand cu data de 27 august 2018, s-au revizuit chestionarele pentru ob?inerea permisului de exercitare nivel 2 ?n conformitare cu Legea 63/2018 pentru modificarea Legii nr. 111/1996, publicat? in M. Of. Partea I nr. 225/2018, Normele privind cerin?ele de baz? de securitate radiologic?, aprobate prin ordinul comun al ministrului s?n?t??ii, ministrului educa?iei nationale ?i al pre?edintelui CNCAN nr. 752/3978/136 din 2018, publicate in M. Of. Partea I nr. 517bis/2018, Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul pre?edintelui CNCAN nr. 155/2018 ?i publicate ?n M. Of. Partea I nr. 576/2018 ?i Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive ?i gestionarea ?n siguran?? a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in M. Of. Partea I nr. 550/2018.

Chestionarele pentru preg?tirea examenului le g?si?i la linkul http://www.louprada.com/informatii-de-interes-public/permise-de-exercitare-2/

?n vederea particip?rii la test, CNCAN va trimite ?n continuare, prin po?t?, adrese scrise de programare pentru fiecare candidat.

Principii jurisprudenta CEDO31/10/2019 12:28pm

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public.

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes public31/10/2019 12:28pm

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes publicLista informa?iilor de interes publicLegislatie informatii publice

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照