<var id="rbd3t"></var>
<var id="rbd3t"></var>
<var id="rbd3t"><span id="rbd3t"><menuitem id="rbd3t"></menuitem></span></var>
<var id="rbd3t"><video id="rbd3t"></video></var>
<cite id="rbd3t"></cite>
<cite id="rbd3t"><video id="rbd3t"><thead id="rbd3t"></thead></video></cite>
<ins id="rbd3t"></ins>
<menuitem id="rbd3t"><strike id="rbd3t"><thead id="rbd3t"></thead></strike></menuitem>
<var id="rbd3t"><strike id="rbd3t"></strike></var><cite id="rbd3t"><video id="rbd3t"><menuitem id="rbd3t"></menuitem></video></cite>
<menuitem id="rbd3t"><strike id="rbd3t"></strike></menuitem>
<cite id="rbd3t"><video id="rbd3t"><menuitem id="rbd3t"></menuitem></video></cite>
<cite id="rbd3t"><strike id="rbd3t"><menuitem id="rbd3t"></menuitem></strike></cite><var id="rbd3t"></var>
In perioada 15-17.11.2022 se desfasoara
SEMINARUL NA?IONAL ?Prezentarea Normelor de baz? privind ?ncheierea unei situa?ii de urgen?? nuclear? sau radiologic? ?i Ghidul privind implemenatrea ac?iunilor de protec?ie ?n cazul unei situa?ii de urgen?? nuclear? sau radiologic?”

Comunicat de pres?
Referitor la unele materiale de pres? privind situa?ia de la Centrala Nuclearoelectric? de la Zaporojie

30 septembrie 2022

Participarea delegatiei CNCAN la lucrarile celei de-a 66-a sesiuni ordinare a Conferintei Generale a Agentiei Internationale pentru Energia Atomica(AIEA).

Comunicat de pres?

Referitor la unele materiale de pres? privind incendiul de la fabrica?Romans sur Isereie?din Fran?a, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Conform ultimelor informa?ii oficiale, ?n data de 21.09.2022 la orele 15:07 s-a produs un incendiu, cauzat de o defec?iune electric?, la una din imprimantele din cadrul fabricii de ?mbogatire combustibil?-?Romans sur Isereie.

Evenimentul nu a produs victime, nu au avut loc emisii de material radioactiv ?i nu au fost consecin?e ?n afara amplasamentului instala?iei.?

22 septembrie 2022

h 17:00

ANUNT TRANSFER FARA PLATA(22.09.2022)

Seminarul na?ional privind informarea ?i comunicarea public? situa?ii de urgen???nuclear? sau radiologic?

Agenda Semiarului national 20-22.09.2022

In perioada 20-22.09.2022 se desfasoara?Seminarul na?ional privind informarea ?i comunicarea public? ?n situa?ii de urgen?? nuclear? sau radiologic?,?organizat de catre?Comisia? Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN). Activitatea se deruleaz? ?n cadrul proiectului ??mbun?t??irea securit??ii ?i siguran?ei nucleare ?n Romania - Cre?terea rezilien?ei la dezastre ?i a preg?tirii pentru r?spunsul la evenimente nucleare ?i radiologice”, cuprins ?n Mecanismul Financiar Norvegian 2014 -2021.
Scopul principal al acestui seminar este de a ?mp?rt??i cuno?tin?e, experien?e ?i informa?ii ?ntre reprezentan?ii principalelor institu?ii ?i organiza?ii na?ionale si internationale implicate ?n activit??ile de comunicare ?i informare public? ?n situa?ii de urgen?? nuclear? ?i radiologic? pentru a ajunge la o ?n?elegere unitar? ?n ceea ce prive?te informarea ?i comunicarea public? ?n astfel de situa?ii.

Comunicat de pres?

Referitor la unele materiale de pres? privind centrala nuclearoelectric? Zaporojie, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Conform ultimelor informa?ii oficiale, toate reactoarele nucleare de la centrala nuclearoelectric? Zaporojie sunt ?n stare sigur?.

In data de 5 septembrie a.c, centrala nuclearoelectric? Zaporojie a fost decuplat? ?n mod deliberat de la re?eaua national? de electricitate dar continu? s?-?i asigure alimentarea cu energie electric? a sistemelor de siguran?? prin intermediul generatorul electric al unit??ii ?n func?iune. Suplimentar, ?n caz de necesitate, alimentarea cu energie electric? necesar? pentru men?inerea ?n siguran?? a reactoarelor se poate realiza ?i prin intermediul generatoarelor diesel de urgen??.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile de radioactivitate efectuate atat la nivelul teritoriului Ucrainei, cat ?i la nivel na?ional, confirm? valori normale, corespunzator fondului natural de radia?ii.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

06 septembrie 2022

h 16:00

Comunicat de pres??

Referitor la unele materiale de presa privind centrala nuclearoelectrica Zaporojia, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:?

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal ?i nu indica depasiri peste valorile normale.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii.?

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

08 august 2022

?h 16:00

Comunicat de presa

?n perioada 27 iunie - 8 iulie 2022, la sediul Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic? (AIEA) din Viena, Austria, delega?ia CNCAN particip? la cea de-a ?aptea Reuniune de Examinare a P?r?ilor Contractante ?n cadrul Conven?iei Comune asupra gospod?ririi ?n siguran?? a combustibilului nuclear uzat ?i asupra gospod?ririi ?n siguran?? a de?eurilor radioactive"

Propuneri privind participarea organizatiilor din domeniul nuclear la?proiectul Romania Educata, pentru un invatamant profesional si tehnic de?calitate - va rugam sa ne transmiteti comentarii, propuneri si sugestii de?imbunatatire pana la data de 22 decembrie 2021 pe adresele de email?office@cncan.ro si madalina.coca@cncan.ro

Asistenta internationala acordata UCRAINEI

Ca urmare a solicitarii, din partea State Emergency Service of Ukraine, de asistenta internationala, Romania, prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a decis donarea de echipamente de monitorizare si protectie radiologica prin mecanismul de asistenta internationala RANET.

Va informam ca in cursul acestei saptamani echipamentele au fost preluate de catre autoritatile din Ucraina.

Toate activitatile privind aceasta asistenta interationala au fost gestionate de catre CNCAN iar donatia de echipamente a fost sprijinita de catre industria nucleara din Romania, Societatea Nationala Nuclearelectrica SA si ROMATOM.

RANET este mecanismul de asistenta internationala gestionat de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica in baza Conventiei de asistenta internationala in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica la care Romania a aderat prin semnarea Decretului nr. 223 din 11.05.1990. Scopul RANET este acela de a facilita o coordonare prompta a resurselor la nivel international si de a permite o interventie eficienta in cazul unei cereri de asistenta, in situatia producerii unui accident nuclear sever sau a unei urgente radiologice.

Comunicat de presa
In data de 23 mai 2022, presedintele CNCAN a primit vizita unei delegatii a Comisiei de Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC)

Comunicat de pres?

Referitor la unele materiale de presa privind nivelul anormal de radiatii la Cernobil, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal ?i nu indica depasiri peste valorile normale.

?n prezent, toate instala?iile nucleare de la Cernob?l ?i de pe teritoriul Ucrainei sunt ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

26 aprilie 2022

?h 16.30

?

Comunicat de pres?

Ca urmare a informa?iilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la jefuirea si distrugerea unui laborator de monitorizare a mediului din Cernob?l,?va comunicam ca reprezentantii autoritatii de reglementare din Ucraina nu au confirmat producerea acestui incident pe amplasamentul centralei de la Cernob?l.

In prezent, toate instala?iile nucleare de la ?Cernob?l ?i de pe teritoriul Ucrainei sunt ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri nici la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

23.03.2022

h 17.00

Comunicat de pres?

Referitor la unele materiale de presa privind declaratiile companiei ucrainiene Energoatom, referitoare la sistemul de monitorizare a radia?iilor ?i serviciul de stingere a incendiilor forestiere din zona centralei de la Cernobil, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Nefunctionarea sistemul automat de monitorizare a radia?iilor din zona de excludere aferenta centralei de la Cernobil nu reprezinta un motiv de crestere a radioactivitatii mediului.

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal ?i nu indica depasiri peste valorile normale.

?n prezent, toate instala?iile nucleare de la Cernob?l ?i de pe teritoriul Ucrainei sunt ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri nici la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

21.03.2022

h 17.00

Comunicat de pres??

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), ?n data de 15.03.2022, h 17.45, ora Romaniei, conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua na?ional? de alimentare cu energie electric? a fost restabilit?, alimentarea din generatoare diesel de urgen?? nemaifiind necesar?.

?n prezent, toate instala?iile nucleare din Ucraina sunt func?ionale ?i ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat? men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

16 martie 2022

h 10.00

Revenire Comunicat de pres?, 14 martie 2022

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), ?n data de 13.03.2022, ora 18:38 CET, conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua na?ional? de alimentare cu energie electric? a fost restabilit?.

Ulterior acestei inform?ri, Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina a comunicat c? ?n aceea?i zi, ?n jurul orei 20:32 conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua electric? din exterior a fost din nou pierdut?. Cauzele acestui eveniment sunt ?n curs de investigare.

?n prezent, toate sistemele de securitate sunt func?ionale, fiind alimentate din generatoarele diesel de rezerv? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat? men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

14 martie 2022

h 17.00

Comunicat de pres?

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), ?n data de 13.03.2022, ora 18:38 CET, conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua na?ional? de alimentare cu energie electric? a fost restabilit? ?i au fost ini?iate procedurile de transfer a aliment?rii consumatorilor de la dieselele de urgen?? la re?ea.

Totodat? men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

14 martie 2022

h. 10.00

?Comunicat de pres?


Ca urmare a informa?iilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la evenimentele de la amplasamentul fostei centrale de la Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urmatoarele precizari:

M?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii si nu sunt semnalate dep?siri la nivelul teritoriului ucrainean.Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), a fost confirmat? ?ntreruperea aliment?rii cu energie electric? ?n data de 09.03.2022, ?n jurul orei 11.

Potrivit protocoalelor de securitate, a fost stabilit? conectarea la sursa de alimentare de rezerv? ce utilizeaz? sistemele diesel. ?n prezent, toate sistemele de securitate sunt func?ionale, fiind alimentate din generatoarele diesel de rezerv? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Rezerva de combustibil este dimensionat? pentru perioadele de timp necesare pentru restabilirea aliment?rii cu energie electric?, func?ionarea generatoarelor diesel de rezerv? putand fi prelungit? dup? necesit??i prin realimentare cu combustibil pan? la reconectarea cu re?eaua na?ional? de energie electrica.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

09 martie 2022
h. 16.00

Comunicat de pres?

Ca urmare a informa?iilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la incendiul produs ?n noaptea de joi spre vineri in zona centralei nucleare Zaporoje, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN),aflat? ?n permanent? leg?tur? cu Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA), precizeaz? ca nivelurile radia?iilor sunt normale, iar pompierii ucraineni au reusit sa stinga incendiul.

CNCAN monitorizeaz? ?n permanen?? evolu?ia situa?iei, la nivel na?ional masuratorile efectuate confirmand valori normale ale radiatiilor.

04 martie 2022

h 9 30

Comunicat de presa

Ca urmare a comunicatului de pres? emis anterior ?i a informa?iilor primite pan? ?n prezent va informam ca CNCAN monitorizeaza continuu evolutia evenimentelor, analizeaza situatia instalatiilor nucleare din Ucraina si va transmitem ca nu exista motive de ingrijorare la nivel national.

CNCAN este in permanenta legatura cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica de la Viena (AIEA) ?i foloseste inclusiv mecanismele de comunicare bilaterale cu statele vecine (Moldova, Ungaria, Slovacia, Polonia) dar si cu alte foruri internationale pentru a putea evalua eficient situatia radioactivitatii in zona conflictului si in special sesizarea oricarei modificari a nivelului de radiatii pe teritoriul national.

28 februarie 2022

h 14.45

Comunicat de pres?

?n continuarea comunicatului emis anterior ?i ca urmare a informatiilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la evenimentul ce a avut loc la depozitul de de?euri radioactive din apropierea capitalei ucrainene Kiev, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), aflat? ?n permanent? leg?tur? cu Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA),? precizeaz? urm?toarele:

-Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine - SNRIU) a confirmat faptul c? depozitul nu a fost avariat ?i m?sur?torile efectuate cu dispozitivele portabile au indicat c? nivelurile radia?iilor din jurul depozitului sunt la nivelul fondului natural, neexistand nicio amenin?are pentru public.

-?n acest depozit sunt p?strate de?euri rezultate din utilizarea surselor de radia?ii ?n medicin?, cercetare ?i industrie, de?euri cu radioactivitate scazut?.

-CNCAN monitorizeaz? continuu evolu?ia situa?iei, fiind ?n permanen?? leg?tura cu celelalte institu?ii cu responsabilit??i ?n ceea ce prive?te monitorizarea radioactivit??ii la nivel na?ional ?i cu forurile interna?ionale responsabile.

-Pentru Romania, nu exist? ?n prezent motive de ?ngrijorare. ?

Vom reveni cu informa?ii suplimentare de ?ndat? ce acestea vor fi disponibile, ?n urm?toarele comunicate de pres?.

27 februarie 2022

Comunicat de pres?

Ca urmare a informa?iilor ap?rute pe pagina de internet a Autorit??ii de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), cu privire la cre?terea nivelului de radia?ii pe amplasamentul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Monitorizarea radioactivit??ii mediului pe teritoriul Romaniei se realizeaz? ?n permanen?? prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), iar rezultatele monitoriz?rii se comunic? zilnic la CNCAN. Pan? ?n momentul emiterii prezentului comunicat, valorile de radioactivitate ?n aer ?nregistrate pe teritoriul Romaniei sunt normale ?i corespund nivelului fondului natural de radia?ii.

25 februarie 2022

Propuneri pentru Romania Educata in domeniul nuclear(pdf)

ANUN?

Privind valabilitatea autorizatiilor si permiselor de exercitare a activitatilor nucleare pe durata starii de alerta.

欧美va欧美va在线,欧美VA日韩VA国产VA,欧美Va视频在线播放,欧美va亚洲va在线观看不卡,欧美va在线va观看,一本大道香蕉大在线欧美,一本大道香蕉高清久久,一本大道香蕉久在线播放29,一本大道香蕉青青久久,一本大道香蕉综合视频在线观看,欧美专区综合,欧美资源天堂,欧美资源在线观看,欧美自产精品偷拍,欧美自拍经典综合一区,欧美一级婬人妻欧美大片,欧美一级影片,欧美一级影院,欧美一级又粗又大又黑,欧美一级又粗又大真做,456亚洲人成影视在线观看,456亚洲影院在线观看,456在线国产视频,456真实迷下药在线观看,45分钟无遮掩免费完整版高清,456亚洲人成影视在线观看,456亚洲影院在线观看,456在线国产视频,456真实迷下药在线观看,45分钟无遮掩免费完整版高清,欧洲妓女在线视频免费看,欧洲精欧洲精品高清一区,欧洲精品A片一区二区免费,欧洲精品A片在线观看,欧洲精品久久久久69精品