<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
?n data de 29 iulie 2021, dl. Cantemir Ciurea-Erc?u, pre?edintele Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), a primit vizita unei delega?ii a Departamentului pentru Energie al SUA, condus? de dna Kathryn Huff, secretar asistent pentru energie nuclear?. Din delega?ia USDOE, au mai f?cut parte dna Aleshia Duncan, adjunct al secretarului asistent pentru energie nuclear?, dl Andrew Richards, ?ef de personal, dl Billy Valderrama si dl Michael Goff, consultanti, ?nso?i?i de dl Brad Stilwell, consilier economic adjunct ?n cadrul ambasadei SUA ?n Romania

?n cadrul reuniunii au fost discutate aspecte referitoare la identificarea viitoarelor domenii de cooperare ?ntre organismele de reglementare ?n domeniul nuclear din Romania ?i SUA, din perspectiva implement?rii prevederilor Acordului ?ntre Guvernul Romaniei ?i Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea ?n leg?tur? cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavod? ?i ?n sectorul energiei nucleare civile din Romania. Acordul vizeaz? mai multe arii de cooperare, precum: proiectul Unit??ilor 3 ?i 4 de la Cernavod?, retehnologizarea Unit??ii 1 de la CNE Cernavod?, aspecte specifice de reglementare, cercetare ?i dezvoltare, preg?tirea personalului. Au mai fost discutate aspecte privind politica de personal, abordarea organismului de reglementare ?n ceea ce prive?te autorizarea reactoarelor modulare mici ?i au fost eviden?iate o serie de provoc?ri cu care se confrunt? ?n prezent domeniul nuclear.

De asemenea, la ?ntrevedere au participat ?i reprezentan?i ai CNCAN cu responsabilit??i ?n tematica discu?iei.

?
30 iulie 2021

?

?n data de 25.05.2021, dl. Cantemir Ciurea-Erc?u, pre?edintele Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), a primit vizita unor reprezentan?i ai Ambasadei Japoniei, dl Tatsuo KITAGAWA, adjunct al sefului ambasadei ?i dra Megumi ENYA, ?efa sec?iei economice.

La ?ntrevedere au participat si reprezentan?i ai CNCAN cu responsabilit??i ?n tematica discu?iei.

?n cadrul reuniunii au fost discutate aspecte cu privire la inten?ia Japoniei de a deversa ?n ocean apa acumulat? la centrala de la Fukushima.

?n vederea acestei ac?iuni, preconizat? a se desf??ura peste 2 ani, compania Tokyo Electronic Power Company Holdings (TEPCO) va utiliza dispozitivul Advanced Liquid Processing System (ALPS) pentru tratarea, decontaminarea ?i atingerea parametrilor optimi, ?n concordan?? cu recomand?rile Agen?iei Intena?ionale pentru Energie Atomic? (IAEA).

26 mai 2021?n data de 05 martie 2021, dl. Cantemir Ciurea-Erc?u, pre?edintele Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), ?mpreun? cu reprezentan?ii Direc?iei Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN) din cadrul CNCAN, a participat la o ?edin?? ?mpreun? cu reprezentan?ii Societ??ii Na?ionale Nuclearelectrica (SNN) ?i cu reprezentan?ii Centralei Nuclearoelectrice Cernavod? (CNE Cernavod?).

?n cadrul ?edin?ei, au fost discutate aspecte relevante referitoare la stadiul proiectelor majore: extinderea duratei de exploatare ?i retehnologizarea Unit??ii U1, implementarea proiectului instala?iei de detritiere CTRF (Cernavod? Tritium Removal Facility), activit??ile aferente proiectului CCUA (Centrul de Control al Urgen?ei de pe Amplasament) de la Unitatea U5 ?i proiectul Unit??ilor 3 ?i 4.

Au fost de asemenea discutate modific?rile organiza?ionale transmise spre aprobare la CNCAN ?n vederea implement?rii proiectelor majore ?i m?surile luate de SNN ?i CNE Cernavod? pentru asigurarea resurselor suficiente de personal calificat pentru toate activit??ile importante pentru securitatea nuclear?.

05 martie 2021


akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照