<cite id="jn7zr"></cite>
<cite id="jn7zr"><span id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></span></cite>
<ins id="jn7zr"><span id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></span></ins><var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"></strike></var><var id="jn7zr"><video id="jn7zr"><menuitem id="jn7zr"></menuitem></video></var><cite id="jn7zr"></cite>
<noframes id="jn7zr"><cite id="jn7zr"></cite><var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"></strike></var>
<cite id="jn7zr"></cite>
<var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"><thead id="jn7zr"></thead></strike></var>
<var id="jn7zr"><span id="jn7zr"></span></var><cite id="jn7zr"></cite> <var id="jn7zr"><video id="jn7zr"></video></var>
<cite id="jn7zr"><video id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></video></cite>
<var id="jn7zr"><video id="jn7zr"><thead id="jn7zr"></thead></video></var>
<cite id="jn7zr"><video id="jn7zr"><menuitem id="jn7zr"></menuitem></video></cite>
<var id="jn7zr"></var>
<cite id="jn7zr"></cite>

?

AN
Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare cu sediul in Bucure?ti, B-
dul Libert??ii nr. 14, sector 5, organizeaz? examen pentru promovarea in grade imediat
superioare celor detinute.
Examenul se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti, Bdul Libertatii nr.14,. Sector 5,
- proba scrisa – in data de 04.05.2022, ora 10:00.
Dosarele candidatilor se depun in perioada 19.04 – 21.04.2022 la Compartimentul
Resurse Umane si vor cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de ?nscriere la examen adresat? conduc?torului institu?iei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate;
c) referatul de evaluare intocmit se seful ierarhic superior;
d) copie a fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru 2 ani
din ultimii 3 ani/ultimul an pentru debutant;
Condi?iile necesare pentru promovare sunt cele prevazute la art.43 din HG nr. 286/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
-Candidatul trebuie sa fi obtinut 2 caficative “foarte bine” la evaluarea performantelor
profesionale individuale in ultimii 3 ani in cadrul institutiei /1 an pentru debutant.
Bibliografia si tematica sunt prevazute in anexa prezentului anunt.
PRE?EDINTE
Cantemir CIUREA-ERC?U
Anexa 1
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PRE?EDINTE
Cantemir CIUREA-ERC?U
1. DIRECTIA AUTORIZARE UTILIZARE RADIATII IONIZANTE
Tematica ?i bibliografia
pentru concurs in vederea promovarii in grad pentru postul de Consilier gr. I din cadrul
D.A.U.R.I.
1.Tematica:
1. Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicat?, cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Justificarea practicilor care presupun expunerea in scopuri medicale;
3. Regimul de autorizare a instalatiilor radiologice medicale de RX – diagnostic,
principalele tipuri de autorizatii se descrierea activitatilor care pot fi desfasurate pe baza
acestora;
4. Prevederi generale privind notificarea si aplicarea notificarii in cazul desfasurarii
practicii de RX – diagnostic;
5. Cerinte referitoare la proiectarea laboratorului de radiologie ;
6. Optimizarea expunerilor medicale in RX – diagnostic;
7. Cerinte privind expunerea profesionala pentru practica de radiologie de diagnostic si
radiologie interventionala.
2.Bibliografia:
1. Legea nr. 111/1996 privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i
controlul activit??ilor nucleare, republicat? ?n Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din
27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ( http://www.louprada.com/despre-
noi/legislatie/legi/ );
2. Norma privind cerintele de baza de securitate radiologica;
3. Normele privind procedurile de autorizare;
4. Normele de securitate radiologica in practicile de radilogie de diagnostic si radiologie
interventionala.
Anexa 2
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PRE?EDINTE
Cantemir CIUREA-ERC?U
2. DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI COMUNICARE
Tematica ?i bibliografia
pentru concurs in vederea promovarii in grad pentru postul de Consilier gr. I A din cadrul
D.R.Int.C
1.Tematica:
1. Cadrul legal pentru desf?surarea activit??ii de rela?ii interna?ionale a CNCAN;
2. Cadrul legal pentru elaborarea si supunerea spre aprobare a proiectelor de acte normative;
3. Relatiile de cooperare ale CNCAN cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica (AIEA)
4. Sistemul de relatii internationale al CNCAN;
2.Bibliografia:
1. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul
activitatilor nucleare, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare (publicata in
Monitorul Oficial nr. 552 din 27.06.2006, Partea I
2. Hotararea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea ?i func?ionarea Comisiei Na?ionale
pentru Controlul Activit??ilor Nucleare, publicat? in Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie
2018, Partea I
3. Decretul nr 123/1957 privind ratificarea Statutului Agentiei Internationale pentru Energie
Atomica, publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare
Romane nr 13/25.04.1957
4. Ordonan?a de urgen?? nr 205/2008 privind plata costurilor na?ionale de participare la
proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnic? cu Agen?ia Interna?ional? pentru Energie
Atomic? (AIEA), publicata in Monitorul Oficial nr. 825din 8.12.2008, Partea I
5. Legea 152 /1999 pentru ratificarea Tratatului de interzicere total? a experientelor nucleare,
publicata in Monitorul Oficial nr. 508 din 20 octombrie 1999, Partea I
6. Legea nr. 590/2003 privind tratatele, publicata in Monitorul Oficial nr. 23 din 12
ianuarie 2004, Partea I
7. HG 561/2009 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului,
pentru elaborarea, avizarea ?i prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a
proiectelor de acte normative, precum ?i a altor documente, ?n vederea adopt?rii/aprob?rii,
publicat? in Monitorul Oficial nr. 319 din 14 mai 2009, Partea?

ANUNT?

Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare?cu sediul in Bucure?ti, B-dul Libert??ii nr. 14, sector 5, organizeaz? examen pentru promovarea in grade imediat superioare celor detinute.

?Examenul se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti, Bdul Libertatii nr.14,. Sector 5, - proba scrisa – in data de 04.05.2022, ora 10:00.

?Dosarele candidatilor?se depun ?in perioada 19.04 – 21.04.2022 ?la Compartimentul Resurse Umane si vor cuprinde urmatoarele documente:

?

?a)?cerere de ?nscriere la examen adresat? conduc?torului institu?iei publice organizatoare; ?

?b)?copia actului de identitate; ??

?c)?referatul de evaluare intocmit se seful ierarhic superior;?

d)?copie a fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru 2 ani din ultimii 3 ani/ultimul an pentru debutant;

Condi?iile ?necesare pentru promovare sunt cele prevazute la art.43 din HG nr. 286/2011,?cu modificarile si completarile ulterioare, ?astfel:?

-Candidatul trebuie sa fi obtinut 2 caficative “foarte bine” la ?evaluarea performantelor profesionale individuale in ultimii 3 ani in cadrul institutiei /1 an pentru debutant.

Bibliografia ?si tematica sunt prevazute in anexa prezentului anunt.

?PRE?EDINTE?

?Cantemir ?CIUREA-ERC?U

??????????????????????????????????????????Anexa 1

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

?PRE?EDINTE

?Cantemir ?CIUREA-ERC?U?

?1. DIRECTIA AUTORIZARE UTILIZARE RADIATII IONIZANTE?

Tematica ?i bibliografia

pentru concurs in vederea promovarii in grad pentru postul de Consilier gr. I din cadrul D.A.U.R.I.

1.Tematica:

Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicat?, cu modificarile si completarile ulterioare;

Justificarea practicilor care presupun expunerea in scopuri medicale;

Regimul de autorizare a instalatiilor radiologice medicale de RX – diagnostic, principalele tipuri de autorizatii se descrierea activitatilor care pot fi desfasurate pe baza acestora;

Prevederi generale privind notificarea si aplicarea notificarii in cazul desfasurarii practicii de RX – diagnostic;

Cerinte referitoare la proiectarea laboratorului de radiologie ;

Optimizarea expunerilor medicale in RX – diagnostic;

Cerinte privind expunerea profesionala pentru practica de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala.?

2.Bibliografia:

Legea nr. 111/1996 privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare, republicat? ?n Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/legi/);

Norma privind cerintele de baza de securitate radiologica;

Normele privind procedurile de autorizare;

Normele de securitate radiologica in practicile de radilogie de diagnostic si radiologie interventionala.

Anexa 2

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

?

PRE?EDINTE

Cantemir ?CIUREA-ERC?U

?

2. DIRECTIA ?RELATII INTERNATIONALE SI COMUNICARE? ? ? ??

Tematica ?i bibliografia

?pentru concurs in vederea promovarii in grad pentru postul de Consilier gr. I A din cadrul D.R.Int.C

1.Tematica:

1. Cadrul legal pentru desf?surarea activit??ii de rela?ii interna?ionale a CNCAN;

2. Cadrul legal pentru elaborarea si supunerea spre aprobare a proiectelor de acte normative;

3. Relatiile de cooperare ale CNCAN cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica (AIEA)

4. Sistemul de relatii internationale al CNCAN;

2.Bibliografia:

1. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare (publicata in Monitorul Oficial nr. 552 din 27.06.2006, Partea I

2. Hotararea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea ?i func?ionarea Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare, publicat? in Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018, Partea I

3. Decretul nr 123/1957 privind ratificarea Statutului Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr 13/25.04.1957

4. Ordonan?a de urgen?? nr 205/2008 privind plata costurilor na?ionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnic? cu Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA), publicata in Monitorul Oficial nr. 825din 8.12.2008, Partea I

5. Legea 152 /1999 pentru ratificarea Tratatului de interzicere total? a experientelor nucleare, publicata in Monitorul Oficial nr. 508 din 20 octombrie 1999, Partea I

6. Legea nr. 590/2003 privind tratatele, publicata in Monitorul Oficial nr. 23 din ?????????????????????12 ianuarie 2004, Partea I

7. HG 561/2009 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea ?i prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum ?i a altor documente, ?n vederea adopt?rii/aprob?rii, publicat? in Monitorul Oficial nr. 319 din 14 mai 2009, Partea I

?

Anunt

?Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare cu sediul in Bucure?ti, B-dul Libert??ii nr. 14, sector 5, organizeaz? la data de ?11 mai ?2022, ora 10,00?(proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala:

1.?Directia Economic?

- ?la Serviciul Achizitii publice-Administrativ – 1 post (Referent tr.IA)

2. ??Compartimentul Audit Public Intern – 2 posturi?(1 post Auditor gr. IA, ?1 post Auditor gr. IA, cu atributii de coordonare).

Dosarele de concurs?se depun pana la data de 03.05.2022, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.794.0540, si vor cuprinde urmatoarele documente:

?a) cerere (formular) de ?nscriere la concurs adresat? conduc?torului autorit??ii sau institu?iei publice organizatoare;

b)?copia actului de identitate sau orice alt document care atest? identitatea, potrivit legii, dup? caz;

c)?copiile documentelor care s? ateste nivelul studiilor ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri, copiile documentelor care atest? ?ndeplinirea condi?iilor specifice ale postului.

d)?carnet de munca si copie ??si dupa caz, ?adeverin?e care ?atesta vechimea ?n munc?, ?n meserie ?i/sau ?n specialitatea studiilor, in copie;

e)?cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria r?spundere c? nu are antecedente penale care s?-l fac? incompatibil cu func?ia pentru care candideaz?;

f)?adeverin?? medical? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate;

g)?curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverin?a care atest? starea de s?n?tate con?ine, ?n clar, num?rul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, ?n formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii. ?

?n cazul documentului prev?zut la lit. e), candidatul declarat admis la selec?ia dosarelor, care a depus la ?nscriere o declara?ie pe propria r?spundere c? nu are antecedente penale, are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pan? la data desf??ur?rii primei probe a concursului.

Actele prev?zute la ?lit. b), c) si ?d) ?vor fi prezentate ?i ?n original ?n vederea verific?rii conformit??ii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada ?18.04.2022 – 03.05.2022.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 05.05.2022, ora 15,00 .

Concursul consta?in?:

-?proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de ?11.05.2022, ora 10,00.

-?interviul se va desfasura in data de 17.05.2022, ora 10,00?la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de ?o zi.

Condi?iile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor ?scoase la concurs impreuna cu bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.louprada.com?si pe www.posturi.gov.ro”.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? PRE?EDINTE

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Cantemir Ciurea-Erc?u

ANEXA?

COMISIA NA?IONAL? PENTRU CONTROLUL ACTIVIT??ILOR NUCLEARE?

APROBAT

Pre?edinte CNCA

?Cantemir Ciurea-Erc?u?

1.?DIRECTIA ECONOMICA

?1.1.Tematica ?i bibliografia ?pentru postul de Referent IA

TEMATICA

-?Modul de organizare si functionare a CNCAN;

-?Principalele atributii ale CNCAN;

-?Conducerea CNCAN. Principalele atributii.

-?Organizarea parcului auto CNCAN;

-?Codul de conduita. Domeniul de aplicare si principii generale;

-?Ap?rarea ?mpotriva incendiilor. Dispozitii generale;

-?Obliga?iile administratorului, conduc?torului institu?iei, utilizatorului ?i salariatului privind apararea impotriva incendiilor;

-?Instruirea si obligatiile lucratorilor privind securitatea la locul de munc?.

1.2.BIBLIOGRAFIA?

- Legea nr. 63/2018 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 111/1996 privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare

- Hot?rarea nr. 729/2018 privind organizarea ?i func?ionarea Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare

- ?Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit? a personalului contractual din autorit??ile ?i institu?iile publice;

- ??Legea nr. 307/2006 (R1)?republicat? privind ap?rarea ?mpotriva incendiilor ;

?????????- Legea nr.319/ 2006 privind securitatea ?i s?n?tatea ?n munc?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;?

1.3.Conditii specifice postului de referent IA

Referent IA (cu atributii de ?ntretinere sediu CNCAN),?in cadrul Serviciului Achizitii publice-Administrativ - 1 post:

1.Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

2.Vechime in munc? sau ?n specialitatea necesara: minim 6 ani;

3.Cunostinte operare PC: Windows, Internet, Office (Word, Excel), nivel mediu;

4.Permis de conducere categ.B reprezint? un avantaj.

Locul de munc? – Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5.

2.?COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

2.1.Tematica ?i bibliografia ?pentru postul de Auditor gr. IA

TEMATICA

?1. Atribu?iile compartimentului de audit public intern;

?2. Planificarea activit??ii de audit public intern;

?3. Activit??ile supuse auditului public intern;

?4. Metodologia de desf??urare a misiunilor de audit public intern;

?5. Sistemul de control intern/managerial;

?6. Conduita etic? a auditorului intern;

?7. Consilierea furnizat? de c?tre auditorul intern;

?8. Elaborarea planului anual de audit ?i planului multianual de audit;

?9. ?Raportul de audit public intern;

10. Numirea ?i revocarea auditorilor;

11. Finan?area institu?iilor publice;

12. Fazele de execu?ie bugetar? a cheltuielilor;

13. Dispozi?ii privind controlul financiar preventiv;

14. Salarizarea personalului din sistemul bugetar.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 63/2018 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 111/1996 privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare;

- Hot?rarea nr. 729/2018 privind organizarea ?i func?ionarea Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare;

- ?Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicat?, cu modific?rile ulterioare;

- Ordonan?a Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern ?i controlul financiar preventiv, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- Hot?rarea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activit??ii de audit public intern;

- Hot?rarea Guvernului nr.1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea ?i desf??urarea proceselor de atestare na?ional? ?i de preg?tire profesional? continu? a auditorilor interni din sectorul public ?i a persoanelor fizice;

- Ordinul Ministrului Finan?elor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etic? a auditorului intern;

- Ordinul Ministrului Finan?elor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan?area ?i plata cheltuielilor institu?iilor publice, precum ?i organizarea, eviden?a ?i raportarea angajamentelor bugetare ?i legale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entit??ilor publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- ?Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv ?i a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desf??oar? activitatea de control financiar preventiv propriu;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit? a personalului contractual din autorit??ile ?i institu?iile publice;

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl?tit din fonduri publice;

2.2.Condi?ii specifice privind ocuparea postului de Auditor IA:

1. Studii de specialitate: ?Studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat? absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent?, ?n ?tiin?e economice.

2. Cursuri de perfec?ionare ?i / sau specializare ?n domeniul audit, ?financiar – contabil.

3. Vechimea in munca si in specialitatea necesara: ?minim 6 ani (in functia de auditor).

4. Cunostinte de operare / programare pe calculator: Cuno?tin?e ?n utilizarea calculatoarelor ?i a programelor Microsof Word, Excel ?i Internet.

5.?Limba englez?: englez? – nivel mediu (scris, citit,vorbit)

- ????activitatea desf??urat? ?n cadrul institu?iilor publice reprezint? un avantaj.

-??permisul de conducere categoria B, reprezint? un avantaj;

-?cunoa?terea legisla?iei ?i a normelor specifice activit??ii de audit intern.

Locul de munc? - la sediul CNCAN ?din Bucure?ti, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

Nota:?Ocuparea postului este conditionat? de obtinerea avizului favorabil de la Secretariatul General al Guvernului, conform Legii nr. 672/2002 – art. 20 – care ?va fi solicitat de institutie numai pentru castigatorul concursului de ocupare a postului, ??nainte de incheierea documentelor legale pentru incadrare.gogo西西人体大尺寸大胆高清西西人体艺术337p西西人体大胆瓣开下部西西大胆国模人体艺西西人体艺术摄影西西人体艺术图片,西西大尺度美軳人人体bt西西人体摄影最新西西人体44rtnetgogo西西人体大胆高清密实西西人体44西西人体艺术网西西人体艺,西西人体大胆艺术西西人体大胆西西人体图片西西人体网西西人体正版高清中国西西人体大胆瓣开下部,西西美女人体西西人体超大胆太尽度西西人体艺木西西人体图西西人体大胆高清www西西人体大尺度44rtnet西西人体芝术,西西人体模特摄影西西人体44rten西西人体大胆瓣开下部自慰西西人体高清44人体西西人体大胆www44net西西人体太胆461