<var id="rbd3t"></var>
<var id="rbd3t"></var>
<var id="rbd3t"><span id="rbd3t"><menuitem id="rbd3t"></menuitem></span></var>
<var id="rbd3t"><video id="rbd3t"></video></var>
<cite id="rbd3t"></cite>
<cite id="rbd3t"><video id="rbd3t"><thead id="rbd3t"></thead></video></cite>
<ins id="rbd3t"></ins>
<menuitem id="rbd3t"><strike id="rbd3t"><thead id="rbd3t"></thead></strike></menuitem>
<var id="rbd3t"><strike id="rbd3t"></strike></var><cite id="rbd3t"><video id="rbd3t"><menuitem id="rbd3t"></menuitem></video></cite>
<menuitem id="rbd3t"><strike id="rbd3t"></strike></menuitem>
<cite id="rbd3t"><video id="rbd3t"><menuitem id="rbd3t"></menuitem></video></cite>
<cite id="rbd3t"><strike id="rbd3t"><menuitem id="rbd3t"></menuitem></strike></cite><var id="rbd3t"></var>
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ANUNT
?

Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare cu sediul in Bucure?ti, B-dul Libert??ii nr. 14, sector 5, organizeaz? examen pentru promovarea in grade imediat superioare celor detinute.
?
Examenul se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti, str. Lt. Zalic nr. 4, Sector 6, - proba scrisa – in data de 24.10.2022, ora 10:00.
?
Dosarele candidatilor se depun in perioada 10-14.10.2022 la Compartimentul Resurse Umane si vor cuprinde urmatoarele documente:
?
a)cerere de ?nscriere la examen adresat? conduc?torului institu?iei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate;
c)raportul de evaluare a performantelor individuale din ultimul an pentru consilierii debutanti /copia fiselor de evaluare a performantelor profesionale pe ultimii 2 ani
?
Condi?iile necesare pentru promovare sunt cele prevazute in HG nr. 286/2011, astfel:
?
-Candidatul trebuie sa fi obtinut caficativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale in ultimul an / in ultimii doi ani .
-1 an in activitate in cadrul institutiei / 3 ani.
?
Bibliografia si tematica sunt prevazute in anexa prezentului anunt.

Anunt compet(si anexele aferente) PDF

?

?ANUNT?

Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare cu sediul in Bucure?ti, B-dul Libert??ii nr. 14, sector 5, organizeaz? examen ?pentru promovarea in grade profesionale.

Examenul se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti, str. Lt. Zalic nr. 4,. Sector 6, ?proba scrisa – in data de 29.10.2020, ora 10,00.

Dosarele candidatilor?se depun in perioada 19-23.10.2020 la Compartimentul Resurse Umane si vor cuprinde urmatoarele documente:

a)?cerere de ?nscriere la examen adresat? conduc?torului institu?iei publice organizatoare;

b)??copia actului de identitate;

c)?copia carnetului de munc?, sau adeverinta care atesta gradul ?profesional din care promoveaza ,

d)??copii ale rapoartelor de evaluare a performantelor individuale din ultimii 2 ani.?

Condi?iile necesare pentru promovare sunt cele prevazute la art.451?alin. (1) ?si art.41 alin.(3) din HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

1)?Candidatul trebuie sa fi obtinut caficativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.

2)?3 ani de la ultima promovare.

3)?1 an de activitate in institutie pentru consilierii debutanti.

Bibliografia ?si tematica sunt prevazute in anexa ??prezentului anunt.

??????????????????????????????????????????????????????PRE?EDINTE?Gheorghe IONITA

Anexa 1
COMISIA NA?IONAL? PENTRU CONTROLUL ACTIVIT??ILOR NUCLEARE
APROBAT
Pre?edinte CNCAN
Gheorghe IONITA

?

?
1.TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
examenului pentru promovarea ?n grad la Compartimentul Urgen?e Nucleare ?i Radiologice din cadrul Direc?iei Ciclul Combustibilului Nuclear (Consilier gr.I)

I. Tematica
1. Legea nr. 111/1996, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare (republicata si actualizata).
2. Normele CNCAN privind managementul urgentelor radiologice (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/norme/norme-privind-managementul-urgentelor-radiologice/), securitatea radiologica (http://www.louprada.com/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf ), securitatea nucleara si autorizarea CNE si a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, evaluarile de securitate nucleara, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ).
3. Notiuni avansate despre planuri de raspuns la urgenta radiologica si nucleara, pe amplasament si in afara amplasamentului.
4. Notiuni de baza privind niveluri de referinta, criterii generice si criterii operationale
5. Notiuni de baza privind evaluarea pericolelor
6. Notiuni de avansate privind stabilirea zonelor de planificare la urgenta si aranjamentele necesare.
7. Notiuni de avansate privind masuri si actiuni de protectie pentru populatie si lucratorii la urgenta.
8. Notiuni de baza de radioprotectie.
9. Notiuni de baza privind functiile de securitate nucleara, protectia in adancime la centrala nucleara CANDU si barierele de securitate.
10. Marimi si unitati de masura dozimetrice. Limite de doze.
11. Cunostinte generale privind analizele si evaluarile de securitate nucleara la centrala nuclearo-electrica de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop).
12.Notiuni de baza utilizate in reglementarea domeniului pregatirii planificarii si raspunsului la urgente nucleare si radiologice.
?
II. Bibliografia
1. Legea nr.111/1996, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare (republicatain MOF nr. 552/26.06.2006 si consolidata in dec. 2013 -http://www.louprada.com/legislatie/legi/).
2. Norme privind managementul urgentelor radiologice (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/norme/norme-privind-managementul-urgentelor-radiologice/ ):
?Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne si al presedintelui CNCAN nr. 61/113/2018 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 523 bis din 26.06.2018.
?Normele privind prevenirea, pregatirea si raspunsul in caz de situatii de urgenta pentru categoria de pregatire pentru urgenta I, categoria de pregatire pentru urgenta II si categoria de pregatire pentru urgenta III aprobate prin Ordinul CNCAN 146/2018
?Normele privind prevenirea, pregatirea si raspunsul in caz de situatii de urgenta pentru categoria de pregatire pentru urgenta IV si categoria de pregatire pentru urgenta VI, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 147/2018
3. Norme CNCAN de securitate radiologica (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/ ):
?Normele Fundamentale de Securitate Radiologica (NSR-01) http://www.louprada.com/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf
4. Norme CNCAN de securitate nucleara (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ):
?Norma de securitate nucleara privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);
?Norme de securitate nucleara privind proiectarea si constructia centralelor nuclearoelectrice (NSN-02);
?Norme de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);
?Norme de securitate nucleara privind protectia instalatiilor nucleare impotriva evenimentelor externe de origine naturala (NSN-06);
?Norme de securitate nucleara privind pregatirea raspunsului la tranzienti, accidente si situatii de urgenta la centralele nuclearoelectrice (NSN-07)
?Norme privind sistemul de racire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);
?Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);
?Norme privind sistemele de oprire rapida pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13).
5. Ordonanta de urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
6. Hotararea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc
7. Hotararea nr. 768/2016 privind organizarea si functionarea Platformei nationale pentru reducerea riscurilor la dezastre
8. HOTARARE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta cu modificarile si completarile ulterioare
III. Bibliografie tehnica:
3.1. The Essential CANDU - A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology: http://www.nuceng.ca/candu/pdf/TheEssentialCANDU.pdf
3.2. CANDU-6 Technical Summary: https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf
3.3. CANDU Fundamentals: https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf
3.4. UPB – Centrale nuclearo-electrice (N. Danila, I. Prisecaru, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1980);
3.5. UPB – Strategii si filiere energetice nucleare (C. Bratianu, V. Bendic, V.Georgescu, Ed. Tehnica Bucuresti, 1990);
3.6. UPB - Teoria reactoarelor nucleare (N. Mihailescu, Ed. Tehnica, 2003);
3.7. UPB – Introducere in termohidraulica reactorilor nucleari CANDU (D. Dupleac, I.Prisecaru, Ed. Proxima, 2005)
3.8. UPB – Analize de securitate nucleara (D. Dupleac ?Introducere in analiza termohidraulica a reactorilor CANDU”, Ed. Universitatea Carol Davila, 2013).
?
2.TEMATICA ?I BIBLIOGRAFIA
examenului pentru promovarea ?n grad la Serviciul Reglementare si Supraveghere Reactoare Nucleare din cadrul Direc?iei Ciclul Combustibilului Nuclear (Consilier gr.I)
?
TEMATICA:
1.Legea nr.111/1996, privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare (republicata si actualizata) http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/legi/
2.Normele CNCAN privind securitatea nuclear? ?i autorizarea CNE ?i a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, evalu?rile de securitate nuclear?, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/
3.Centrale nucleare. Scheme tehnologice de principiu ?i principii de func?ionare
4.Centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6. Descriere general?
https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf
5.Reactorul CANDU-6 – proiectare ?i func?ionare. Combustibilul nuclear, reac?ia de fisiune, zona activ? a reactorului de tip CANDU-6, canalele de combustibil, rolul moderatorului la reactorul de tip CANDU-6. Sistemul primar de transport al c?ldurii la reactorul de tip CANDU-6 - proiectare ?i func?ionare. Sisteme speciale de securitate nucleara la reactorul de tip CANDU-6
6.Func?iile de securitate nuclear?. Protec?ia ?n adancime la centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6 ?i barierele de securitate
7.M?rimi ?i unit??i de m?sura dozimetrice. Limite de doze stabilite prin legisla?ia na?ional?, conform Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica http://www.louprada.com/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf
8.Cuno?tin?e generale privind analizele ?i evalu?rile de securitate nuclear? la centrala nuclearo-electric? de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop), conform prevederilor din normele CNCAN de securitate nucleara
9.M?rimi ?i unit??i de m?sur? (mecanice, electrice, nucleare)
10.Notiuni utilizate in reglementarea securitatii nucleare (conform definitiilor din normele CNCAN de securitate nucleara), cum ar fi: securitate nucleara, eveniment de initiere; accident baza de proiect; protectia in adancime; functiile generale de securitate nucleara; bazele de proiectare; evaluarile de securitate nucleara; sistemele speciale de securitate nucleara.
11.Notiuni privind regimul de control, conform prevederilor din Capitolul IV al Legii 111/1996, privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare
12.Procesul de inspectie, tipurile de inspectii si procedurile de inspectie aplicate de CNCAN la CNE Cernavoda;
13.Procesele CNE Cernavoda de colectare si analiza a experientei de exploatare, raportarea si documentarea conditiilor anormale, stabilirea si implementarea actiunilor corective;
14.Notiuni privind dezvoltarea si evaluarea culturii de securitate nucleara, in conformitate cu normele si ghidurile CNCAN in vigoare (ghidul GSN-09).
?
BIBLIOGRAFIA:
1.Legea nr. 111/1996, privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare, republicata (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/legi/).
?
2.Normele si ghidurile CNCAN de securitate nuclear? (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/).
3.Procedurile interne de evaluare si inspectie pentru instalatiile nucleare, in particular pentru CNE Cernavoda, emise de DCCN
4. Raportul national al Romaniei la Conventia de Securitate Nucleara, Editia a 8-a, 2019:
http://www.louprada.com/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Romanian-Report-for-CNS-8th-Edition-06.08.2019-final.pdf
5. Raportul CNE Cernavoda pentru consultarea publica aferenta procesului de reautorizare a Unitatii 2: http://www.louprada.com/assets/Transparenta/Reautorizarea-exploatarii-Unitatii-2-a-CNE-Cernavoda/Raport-securitate-nucleara-Unitatea-2.pdf
6. Prezentarea succinta a activitatilor de control ale CNCAN pentru CNE Cernavoda: http://www.louprada.com/assets/Transparenta/Reautorizarea-exploatarii-Unitatii-2-a-CNE-Cernavoda/Activitatile-de-control-ale-CNCAN-privind-Unitatea-2-a-CNE-Cernavoda.pdf
7. Strategia Nationala de Securitate si Siguranta Nucleara http://www.louprada.com/assets/Informatii-Publice/Strategii-Planuri-Programe/Strategia-de-securitate-nucleara/HG-Strategie-2014.pdf
?
?
3.TEMATICA ?I BIBLIOGRAFIA
examenului pentru promovarea ?n grad la Serviciul Autorizare Surse Industriale in cadrul DAURI (Consilier gr.I)
?
TEMATICA:
1.Programul de radioprotectie operationala pentru intreprinderile care desfasoara practica de control nedistructiv.
?
2.Cerinte privind expunerea lucratorilor expusi in practica de control nedistructiv (limite de doze, monitorizare individuala, monitorizare medicala, etc, educatie, instruire initiala si periodica).
?
3.Cerin?e referitoare la instala?iile radiologice cu surse ?nchise utilizate ?n practica de control nedistructiv.
?
4.Cerin?e privind programul de ?ntre?inere ?i service al instala?iilor radiologice de control nedistructiv.
?
5.Cerin?e privind amenajarea ?i proiectarea laboratoatrelor de control nedistructiv.
?
6.Cerinte privind manipularea instala?iilor radiologice cu surse ?nchise utilizate ?n practica de control nedistructiv.
?
7.Cerinte privind manipularea instala?iilor radiologice cu generatoare de radia?ii X utilizate ?n practica de control nedistructiv.
?
8.Responsabilit??ile ?i atribu?iile specifice responsabilului cu protec?ia radiologic? ?n practica de control nedistructiv.
?
9.Cerin?e privind desf??urarea practicii de control nedistructiv cu radia?ii ionizante ?n exteriorul incintelor amenajate.

Bibliografia:
1.Legea nr. 111/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
?
2.Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica
?
3.Norma de securitate radiologica privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante
?
4.Normele privind procedurile de autorizare
?
4.TEMATICA ?I BIBLIOGRAFIA
examenului pentru promovarea ?n grad la Serviciul Autorizare Surse Industriale si Serviciul Evidenta Doze si Surse Radioactive, in cadrul DAURI (Consilier gr.IA)
?
TEMATICA:
1.Care sunt prevederile legale privind eliberarea permiselor de exercitare, de nivel 1, 2 ?i 3.
2.Descrie?i procesul de eliberare a permiselor de exercitare de nivel 2, conform prevederilor legale privind eliberarea permiselor de exercitare.
3.Care sunt principalele etape ale procesului de eliberare a permiselor de exercitare de nivel 1, conform prevederilor legale privind eliberarea permiselor de exercitare.
4.Descrie?i procesul de eliberare a permiselor de exercitare, conform prevederilor legale, ?n cazul modific?rii permisului, pierderii, furtului sau deterior?rii acestuia.
5.Descrie?i procesul de autorizare, conform prevederilor legale, ?n cazul suspend?rii sau retragerii permisului de exercitare.
6.Descrie?i procesul de eliberare a permiselor de exercitare, de nivel 1 sau 2, ?n cazul prelungirii valabilit??ii acestora, conform Ordinului pre?edintelui CNCAN nr. 102/2018 privind modificarea ?i completarea Ordinului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activit??ilor nucleare ?i desemnarea exper?ilor ?n protec?ie radiologic?.
7.Descrie?i procesul de organizare a sesiunilor de examinare ?n vederea ob?inerii permiselor de exercitare de nivel 1 ?i 2, conform prevederilor legale.
8.Care este modalitatea de ob?inere a permiselor de exercitare de nivel 3, conform prevederilor legale. Descrie?i procesul de eliberare a permiselor de exercitare de nivel 3 pentru exper?ii ?n protec?ie radiologic?.
9.Prevederile legale privind aplicarea taxei si tarifului pentru ob?inerea permiselor de exercitare a activit??ilor din domeniul nuclear, specifice activit??ii de autorizare a DAURI.

BIBLOGRAFIA:
1.Legea nr. 111/1996 privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare, republicat? ?n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si complet?rile ulterioare.
2.Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activit??ilor nucleare ?i desemnarea exper?ilor ?n protec?ie radiologic? (NSR-07), aprobate prin Ordinul nr. 202/15.10.2002 al pre?edintelui CNCAN publicate ?n Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 936 bis din 20 decembrie 2002.
3.Ordinul pre?edintelui CNCAN nr. 102/2018 privind modificarea ?i completarea Ordinului pre?edintelui CNCAN nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea pemiselor de exercitare ?i desemnarea exper?ilor ?n protec?ie radiologic?, publicat ?n Monitorul Oficial nr. 449/30.06.2018.
4.HG nr. 729/2018 privind organizarea ?i func?ionarea Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare.
5.Hot?rarea de Guvern nr. 712/2009 privind aprobarea Regulamentului de taxe ?i tarife pentru autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare, publicat ?n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604/01.09.2009.
?
5.TEMATICA ?I BIBLIOGRAFIA
pentru examen in vederea promovarii in grad profesional din cadrul D.S.U.R.I.- Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov (Consilier gr. II)
?
1.Tematica:
1.Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicat?, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Regimul de control conform Legii nr. 111/1996, republicat?, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Aplicarea sanctiunilor contraventionale. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Sistemul de reglementari CNCAN din domeniul securitatii radiologice;
5.Efectuarea activitatii de control pentru supravegherea desfasurarii de activitati cu surse de radiatii ionizante;
6.Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.
?
2.Bibliografia:
1.Legea nr. 111/1996 privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare, republicat? ?n Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/legi/);
2.HG nr. 729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/legi/);
3.Norme CNCAN in domeniul securitatii radiologice, de implementare a prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.louprada.com/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/);
Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control http://www.louprada.com/inspectie-si-supraveghere/

ANUNT?

?

?

Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare cu sediul in Bucure?ti, B-dul Libert??ii nr. 14, sector 5, organizeaz? examen pentru promovarea in grade imediat superioare celor detinute.?

?

Examenul se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti, str. Lt. Zalic nr. 4, Sector 6, - proba scrisa – in data de 24.10.2022, ora 10:00.?

?

Dosarele candidatilor?se depun ?in perioada 10-14.10.2022 ?la Compartimentul Resurse Umane si vor cuprinde urmatoarele documente:?

?

a)?cerere de ?nscriere la examen adresat? conduc?torului institu?iei publice organizatoare; ?

b)?copia actului de identitate; ?

c)?raportul de evaluare a performantelor individuale din ultimul an pentru consilierii debutanti /copia fiselor de evaluare a performantelor profesionale pe ultimii 2 ani ?

?

Condi?iile ?necesare pentru promovare sunt cele prevazute in HG nr. 286/2011, astfel:?

?

-Candidatul trebuie sa fi obtinut ?caficativul “foarte bine” la ?evaluarea performantelor profesionale individuale in ultimul an / in ultimii doi ani .

-1 an in activitate in cadrul institutiei / 3 ani.

?

Bibliografia ?si tematica sunt prevazute in anexa ??prezentului anunt.

ANUNT

?

?

Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare cu sediul in Bucure?ti, B-dul Libert??ii nr. 14, sector 5, organizeaz? examen pentru promovarea in grade imediat superioare celor detinute.

?

Examenul se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti, str. Lt. Zalic nr. 4, Sector 6, - proba scrisa – in data de 24.10.2022, ora 10:00.

?

Dosarele candidatilor se depun in perioada 10-14.10.2022 la Compartimentul Resurse Umane si vor cuprinde urmatoarele documente:

?

a)cerere de ?nscriere la examen adresat? conduc?torului institu?iei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate;

c)raportul de evaluare a performantelor individuale din ultimul an pentru consilierii debutanti /copia fiselor de evaluare a performantelor profesionale pe ultimii 2 ani

?

Condi?iile necesare pentru promovare sunt cele prevazute in HG nr. 286/2011, astfel:

?

-Candidatul trebuie sa fi obtinut caficativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale in ultimul an / in ultimii doi ani .

-1 an in activitate in cadrul institutiei / 3 ani.

?

Bibliografia si tematica sunt prevazute in anexa prezentului anunt.

欧美va欧美va在线,欧美VA日韩VA国产VA,欧美Va视频在线播放,欧美va亚洲va在线观看不卡,欧美va在线va观看,一本大道香蕉大在线欧美,一本大道香蕉高清久久,一本大道香蕉久在线播放29,一本大道香蕉青青久久,一本大道香蕉综合视频在线观看,欧美专区综合,欧美资源天堂,欧美资源在线观看,欧美自产精品偷拍,欧美自拍经典综合一区,欧美一级婬人妻欧美大片,欧美一级影片,欧美一级影院,欧美一级又粗又大又黑,欧美一级又粗又大真做,456亚洲人成影视在线观看,456亚洲影院在线观看,456在线国产视频,456真实迷下药在线观看,45分钟无遮掩免费完整版高清,456亚洲人成影视在线观看,456亚洲影院在线观看,456在线国产视频,456真实迷下药在线观看,45分钟无遮掩免费完整版高清,欧洲妓女在线视频免费看,欧洲精欧洲精品高清一区,欧洲精品A片一区二区免费,欧洲精品A片在线观看,欧洲精品久久久久69精品