<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

Cooperare bilaterala?

CERCA Franta

Statele Unite ale Americii ?i Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA) au propus un program interna?ional pentru reducerea ?mbog??irii uraniului ?n reactorii de cercetare prin conversia combustibilului nuclear con?inand uraniu puternic ?mbog??it ?n combustibil cu uraniu u?or ?mbog??it. Guvernul Romaniei a aderat la acest program ?i a sus?inut activ ac?iunile politice, ?tiin?ifice, tehnice ?i economice care au condus la conversia zonei active a reactorului TRIGA de 14 MW de la Institutul de Cercet?ri Nucleare de la Pite?ti ?n luna mai 2006.

Aceasta confirm? continuitatea politicii Guvernului Romaniei ?n privin?a neprolifer?rii ?i sus?inerea activ? a cooper?rii interna?ionale.

Conversia reactorului de cercetare de la Pite?ti a fost posibil? prin parcurgerea unor etape importante de cercetare ?n cadrul ”Acordului de cercetare pentru conversia reactorului”, ?ncheiat cu Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii ?i Laboratorul Na?ional ARGONNE. Acest acord a asigurat suportul ?tiin?ific ?i tehnic ?i posibilitatea livr?rii din Statele Unite ale Americii a circa 65% din combustibilul necesar ?nceperii conversiei ?n perioada 1992 – 1994.

Continuarea conversiei a fost promovat? prin programului de cooperare tehnic? finan?at de Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? - proiectul ROM/4/024 prin care s-a asigurat sus?inerea eforturilor tehnice ?i ?tiin?ifice ?i livrarea combustibilului nuclear cu uraniu u?or ?mbog??it pentru finalizarea conversiei.

Combustibilul nuclear pentru finalizarea conversiei a fost fabricat de c?tre compania CERCA din Fran?a ?n baza unui contract tripartit ?ncheiat ?ntre Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? – CERCA – Romania. Contractul a fost finan?at de c?tre Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii ?i prin contribu?ia voluntar? a Guvernului Romaniei. Contractul de fabricare ?i livrare a combustibilului cu uraniu u?or ?mbog??it de c?tre compania CERCA a asigurat respectarea calit??ii, a graficului de livrare ?i a cerin?elor de siguran?? prev?zute de standardele AIEA ?i legisla?ia roman?.

Derularea proiectului a fost sus?inut? continuu de c?tre Departamentele de Cooperare Tehnic?, de Garan?ii Nucleare, Legislativ, Procurare ?i nu ?n ultimul rand de Departamenul de Securitate Nuclear? din cadrul Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?.

Pentru cercetarea romaneasc?, conversia zonei active a reactorului TRIGA de la Pite?ti demonstreaz? capacitatea de cooperare interna?ional?, competen?a profesional? pentru realizarea pe termen lung a multiplelor lucr?ri unice care au asigurat eliminarea utiliz?rii combustibilului con?inand uraniu puternic ?mbog??it pentru ?ndeplinirea programelor de cercetare romane?ti. ?n acela?i timp, conversia a fost o premier? ?n domeniul reactorilor TRIGA, garantand utilizarea reactorului f?r? constrangeri pentru cercet?rile necesare sus?inerii energeticii nucleare romane?ti ?i cooper?rii interna?ionale.

Realizarea acestui proiect prin cooperare interna?ional? a permis ?ndeplinirea angajamentelor politice de reducere a utiliz?rii uraniului ?mbog??it ?n reactorii de cercetare ?i acumularea unei experien?e utile ?n cazul numeroaselor proiecte de conversie ale AIEA.

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照