<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

?n anul 1955, prin Hot?rarea Consiliului de Mini?tri (HCM) 903/1955, pe lang? Consiliul de Mini?tri al Republicii Populare Romania, se ?nfiin?eaz? Comitetul pentru Energia Nuclear?, entitate care ?va asigura baza material? pentru cercet?rile ?n domeniul fizicii nucleare ?i aplicarea lor ?n domeniile ?tiin?ei ?i tehnicii”.

?n anul 1961, a fost reglementat regimul de lucru cu surse de radia?ii nucleare. Prin Hot?rarea Consiliului de Mini?tri nr. 741/1961Comitetul de Stat pentru Energie Nuclear? (CSEN) al Consiliului de Mini?tri este desemnat organ de autorizare.

?n cadrul Institutului de Fizic? Atomic? (IFA) se ?nfiin?eaz? Comisia pentru ?ndrumarea ?i Controlul Unit??ilor Nucleare ca organ de control.

?n cadrul CSEN se ?nfiin?eaz? Inspec?ia de Stat pentru Controlul Activit??ilor Nucleare ?i al Asigur?rii Calit??ii Nucleare (ISCAN).

CNCAN a fost ?nfiin?at? la data de 8 ianuarie 1990, prin Decretul nr. 29/1990, preluand Inspec?ia de Stat pentru Controlul Activit??ii Nucleare ?i al Asigur?rii Calit??ii Nucleare (ISCAN).

?n anul 1990, prin Decretul nr. 221/1990, s-au reglementat func?ionarea ?i atribu?iile Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare, astfel, ?Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare este organ central de specialitate al administra?iei de stat, care ?ndepline?te func?ia de organism na?ional de autorizare ?i control cu privire la toate activit??ile de introducere, dezvoltare ?i folosire ?n scopuri pa?nice a energiei nucleare. Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare autoriza amplasarea, construc?ia ?i exploatarea obiectivelor nucleare ?i controleaz? realizarea protec?iei fa?? de radia?ii a personalului, popula?iei ?i mediului ?nconjur?tor”.

?n anul 1996, este adoptat? Legea nr. 111/1996 privind desf??urarea ?n siguran?? a activit??ilor nuclearecare stabile?te ca ?Autoritatea na?ional? competent? ?n domeniul nuclear, care exercit? atribu?iile de reglementare, autorizare ?i control, prev?zut? ?n prezenta lege, este Ministerul Apelor, P?durilor ?i Protec?iei Mediului, prin Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare”, aceasta fiind prima ”lege nuclear?”.

?n anul 1997, prin Hot?rarea Guvernului nr. 249/1997 se aprob? Regulamentul de organizare ?i func?ionare a Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare.

De-a lungul timpul, actele normative care asigur? func?ionarea, atribu?iile ?i responsabilit??ile CNCAN au suferit modific?ri, pentru a r?spunde unor solicit?ri punctuale ?i/sau pentru alinierea la legisla?ia comunitar?. Pe cale de consecin??, ?n prezent CNCAN ??i desf??oar? activitatea ?n baza Legii nr. 111/1996 privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i Hot?r?rea Guvenrului nr. 729/2018 privind organizarea ?i func?ionarea Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare .

v Pre?edin?i CNCAN:

?? ? ? ? ? dr. fiz. ?tefan Alexandru OLARIU (1990- 1990) - primul pre?edinte al CNCAN

??????????? dr. ing. Petru POPA (1990-1993)

??????????? ing. Gheorghe Anton DRAGOMIRESCU (1993-1996)

??????????? dr. fiz.. Dan CUTOIU (1997-2001)

??????????? dr. ing. Lucian BIRO (2001-2005)

??????????? ing. Vilmos ZSOMBORI (2005-2008)

??????????? ing. Borbála VAJDA (2008-2012)

??????????? dr. ing. Constantin POPESCU (2012-2015)

??????????? ing. Gabril PETRE (2015-2017)

??????????? dr. ing. Rodin TRAICU (2017-2020)

??????????? dr. ing. Gheorghe IONI?? (2020 – 2021)

????????????dr. ing Cantemir CIUREA-ERC?U (2021 – prezent)

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照