<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) reprezint? autoritatea na?ional? responsabil? pentru reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare din Romania. ?n conformitate cu prevederile legale, CNCAN este organ de specialitate al administra?iei publice centrale cu personalitate juridic?, ?n subordinea Guvernului ?i ?n coordonarea Prim-Ministrului prin Secretariatul General al Guvernului.

Securitatea nuclear? ?i siguran?a nuclear? au un obiectiv comun ?i anume protec?ia popula?iei, a personalului expus profesional, a pacien?ilor ?i a mediului ?nconjur?tor ?mpotriva expunerii la radia?ii ionizante sau a contamin?rii radioactive peste limitele permise de legisla?ia ?n vigoare.

Prin normele pe care le emite ?n baza prevederilor legale, ?i prin procesele de autorizare ?i control pe care le gestioneaz?, CNCAN asigur? cadrul pentru desf??urarea ?n siguran?? ?i ?n scopuri exclusiv pa?nice a activit??ilor nucleare.

CNCAN de?ine o experien?? bogat? ?n domeniul s?u de competen??, care include inter-alia:

 • reglement?rile ?n ceea ce prive?te desf??urarea ?n siguran?? a activit??ilor nucleare, inclusiv legisla?ia conex?
 • securitatea ?i siguran?a nuclear?
 • protec?ia ?mpotriva radia?iilor ionizante
 • sistemul de garan?ii nucleare
 • protec?ia fizic? a instala?iilor ?i materialelor nucleare ?i radioactive
 • transportul ?i tranzitul materialelor radioactive, materialelor nucleare ?i/sau de interes nuclear, surselor ?i generatoarelor de radia?ii ionizante
 • gestionarea ?i depozitarea ?n siguran?? a de?eurilor radioactive ?i a combustibilului nuclear uzat
 • importul, exportul ?i transferul intracomunitar al materialelor nucleare/radioactive, ?i/sau de interes nuclear, al instala?iilor nucleare/radiologice
 • r?spunderea civil? ?n caz de daune nucleare
 • managementul calit??ii ?n domeniul nuclear;
 • armonizarea legisla?iei ?i a reglement?rilor na?ionale din domeniu cu legisla?ia ?i reglement?rile similare din Uniunea Europena
 • aplicarea legisla?iei europene ?i a prevederilor tratatelor interna?ionale privind controlul garan?iilor, protec?ia fizic?, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare ?i radioactive, protec?ia ?mpotriva radia?iilor, cerin?e pentru sistemul de management ?n domeniul nuclear, securitatea nuclear? a instala?iilor nucleare ?i radiologice, gestionarea combustibilului nuclear uzat ?i a de?eurilor radioactive ?i planificarea, preg?tirea ?i r?spunsul la situa?iile de urgen?? radiologic? ?i nuclear?;
 • cooperarea cu organiza?iile interna?ionale de profil ?i organismele similare de reglementare
 • furnizarea de informa?ii c?tre publicul larg ?i mass-media cu privire la activitatea desf??urat? ?i/sau ca reac?ie la diferite evenimente.

CNCAN este complet independent? de organiza?iile implicate ?n promovarea ?i utilizarea energiei nucleare ?i reprezint?.

?n domeniul s?u de competen??, CNCAN asigur? expertiza tehnic? ?i interfa?a de specialitate, ?n rela?iile Romaniei cu organismele ?i organiza?iile interna?ionale, precum AIEA, COM, WENRA, OCDE/AEN, etc, ?i reprezint? punctul na?ional de contact ?n ceea ce prive?te aplicarea Conven?iei privind securitatea nuclear?, a Conven?iei Comune asupra gospod?ririi ?n siguran?? a combustibilului nuclear uzat ?i asupra gospod?ririi ?n siguran?? a de?eurilor radioactive, a Conven?iei privind protec?ia fizic? a materialelor nucleare ?i a Amendamentului la aceasta, a Conven?iei cu privire la asisten?a ?n caz de accident nuclear sau urgen?? radiologic? ?i a Conven?iei cu privire la asisten?a ?n caz de accident nuclear sau urgen?? radiologic?.

Prin activitatea desf??urat? ?n mod transparent, CNCAN urm?re?te respectarea ?i promovarea unor valori organiza?ionale esen?iale, precum competen?a, profesionalismul ,impar?ialitatea ?i spiritul etic al personalului, transparen?a, ?n vederea creerii ?i consolid?rii credibilit??ii ?i legitimit??ii institu?iei pe plan intern ?i interna?ional.

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照