<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

?

Regulamentul (CE) NR. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Deciziei Nr. 3052/95/CE

REGULAMENTUL (CE) NR 764/2008(pdf)

Punctul de informare despre produse, prevazut in Regulamentul (CE) Nr. 764/2008

Punctul de informare despre produse, prevazut in Regulamentul (CE) Nr. 764/2008

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 300/2007 AL CONSILIULUI din 19 februarie 2007?de stabilire a unui instrument pentru cooperarea ?n materie de securitate nuclear?

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 300/2007

REGULAMENTUL (CE) NR. 1717/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I AL CONSILIULUI??din 15 noiembrie 2006?de instituire a unui instrument de stabilitate

REGULAMENTUL (CE) NR. 1717/2006

REGULAMENTUL (Euratom) NR. 302/2005 AL COMISIEI?din 8 februarie 2005?privind aplicarea garan?iilor nucleare Euratom

REGULAMENTUL (Euratom) NR. 302/2005

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1493/93 AL CONSILIULUI?din 8 iunie 1993?privind transportul substan?elor radioactive ?ntre statele membre

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1493/93

?

?

Directiva 2014/87/EURATOM a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/EURATOM de instituire aunui cadru comunitar pentru securitatea nucleara a instalatiilor nucleare

Directiva 2014/87/EURATOM

Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de baz? privind protec?ia ?mpotriva pericolelor prezentate de expunerea la radia?iile ionizante ?i de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ?i 2003/122/Euratom

Directiva 2013/59/EURATOM

Directiva 2011/70/EURATOM a Consiliului, din 19 iulie 2011, de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabila si in conditii de siguranta a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive

Directiva 2011/70/EURATOM

Directiva 2009/71/EURATOM a Consiliului, din 25 iunie 2009, de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nuclear? a instala?iilor nucleare

Directiva 2009/71/EURATOM

DIRECTIVA 2008/99/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I A CONSILIULUI?din 19 noiembrie 2008?privind protec?ia mediului prin intermediul dreptului penal

DIRECTIVA 2008/99/CE

DIRECTIVA 2006/117/EURATOM A CONSILIULUI?din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea si controlul transferurilor de deseuri radioactive si combustibil uzat?

DIRECTIVA 2006/117/EURATOM

Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice

Directiva 98/34/CE

Ghid aplicare Directiva 98/34/CEDecizia 2008/312/Euratom a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a formularului standard pentru supravegherea si controlul expedierilor de deseuri radioactive si combustibil uzat, prevazut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului

Decizia 2008/312 EURATOM


?

RECOMANDAREA COMISIEI?din 11 octombrie 2010?privind aplicarea articolului 37 din Tratatul Euratom

Recomandare 2010/635/EURATOM

RECOMANDAREA COMISIEI?din 7 iulie 2009?pentru un sistem sigur ?i eficace de transmitere a documentelor ?i a informa?iilor privind dispozi?iile Directivei 2006/117/Euratom a Consiliului

Recomandare 2009/527/EURATOM

RECOMANDAREA COMISIEI?din 11 februarie 2009?privind implementarea sistemului de eviden?? contabil? ?i control al materialelor nucleare de c?tre?operatorii instala?iilor nucleare

Recomandare 2009/120/EURATOM

RECOMANDAREA COMISIEI?din 4 decembrie 2008?privind criteriile aplicabile exportului de de?euri radioactive ?i de combustibil uzat ?n ??rile ter?e

Recomandare 2008/956/EURATOM

COMMISSION RECOMMENDATION?of 18 December 2003?on standardised information on radioactive airborne and liquid discharges into the environment?from nuclear power reactors and reprocessing plants in normal operation

Recomandare 2004/2/EURATOM

?

?


DIRECTIVA CONSILIULUI
din 4 decembrie 1990
privind m?surile de protec?ie opera?ional? a lucr?torilor externi expu?
akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照