<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

Comunicat de presa Kozlodui , Bulgaria 18.11.2019(PDF)

Comunicat de presa?
Referitor la articolele aparute in presa cu privire la inchiderea sectiei de radioterapie a Spitalului Municipal de Urgenta Timisoara, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare face urmatoarele precizari:
Directiva 2013/59/Euratom ?transpusa prin Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 517 Partea I din 25 iunie 2018 precum si Normele privind expertul in fizica medicala, publicate Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 906/2006, impun unitatilor medicale care desfasoara practici medicale de radioterapie sa contracteze serviciile unui expert in fizica medicala.
Principalele atributii ale expertului in fizica medicala sunt: sa faca planul de tratament pentru pacientii carora li s-a prescris tratament de radioterapie si sa se asigure, prin aplicarea procedurilor de control al calitatii, de functionarea acceleratorului liniar si a simulatorului in conditii de securitate pentru pacient.
Totodata, conform Normei de securitate radiologica in practica de radioterapie,?publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 532/2014, conducerea unitatii medicale in care se desfasoara practica de radioterapie trebuie sa implementeze o politica de securitate radiologica care trebuie sa aiba drept obiective asigurarea tratamentului medical, asigurarea starii de sanatate a pacientului si asigurarea securitatii pacientului.
In cazul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, principalele deficiente constatate atat ca urmare a evaluarii documentatiei tehnice transmise in vederea autorizarii, cat si ca urmare a controlui efectuat de inspectorul CNCAN in data de 2.07.2019 au fost:
?- lipsa unui expert in fizica medicala de radioterapie. Expertul pentru care unitatea medicala a transmis decizia de numire nr. 70/06.08.2019 a fost nominalizat numai pentru procesul de autorizare la CNCAN, fara a avea si celelate responsabilitati impuse de legislatia mentionata mai sus, in special cele legate de implementarea programului de control al calitatii si de elaborarea planurilor de tratament pentru pacienti.
- deteriorarea unuia din ecranele de protectie impotriva radiatiilor ionizante la simulatorul de radioterapie.
Avand in vedere neconformitatile constatate in procesul de evaluatre a documentaiei tehnice si faptul ca prin adresa nr. E-3114 din 6.08.2019,spitalul a demonstrat ca s-a conformat doar partial dispozitiilor din procesul verbal incheiat de inspectorul CNCAN, ca urmare a inspectiei din data de 2.07.2009, CNCAN a respins solicitarea de autorizare a utilizarii acceleratorului liniar medical si a simulatorului de radioterapie prin scrisoarea nr. 2467/03.09.2019.
In intervalul 03.09.2019 - 19.09.2019 nu a fost inregistrata la registratura CNCAN nicio solicitare de reautorizare prentru acceleratorul liniar si pentru simulator din partea spitalului.
Biroul de presa al CNCAN
20 septembrie 2019?
Comunicat de presa
In perioada 16-20 septembrie 2019 se desfasoara la Viena lucrarile celei de a 63-a sesiuni ordinare a Conferintei Generale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA). Presedintele CNCAN face parte din delega?ia oficiala a Romaniei alaturi de reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Sanatatii (MS), Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive (ANDR), Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN) si Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).
Comunicat de presa
In data de 27 august 2019,?la sediul CNCAN a avut loc vizita Directorului General al Agentiei pentru Energie Nucleara (AEN) dl William D. Magwood IV. AEN este o agentie interguvernamentala care func?tioneaza in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economic?a (OCDE) cu scopul de a sprijini tarile membre in vederea mentinerii si dezvoltarii bazelor stiintifice, tehnologice si juridice necesare utilizarii energiei nucleare in scopuri pa?nice.
Comunicat de pres?
?n perioada 26 - 30 august a.c., Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit?tilor Nucleare (CNCAN), ?n parteneriat cu Departamentului pentru Energie din Statele Unite ale Americii – Administra?ia Na?ional? pentru Securitate Nuclear? organizeaz? la hotelul JW Marriott din Bucure?ti, cursul pilot cu titlul ?Metodologia securiz?rii transportului de materiale nucleare”.
Comunicat de pres??
Cu privire la articolul ap?rut ?n pres?, cu titlul ”Norul radioactiv din nord -vestul Rusiei m?tur? maine tot teritoriul Romaniei”, transmis ?n media online de c?tre Evenimentul Regional al Moldovei, CNCAN dezminte total aceast? infoma?ie fals? r?spandit? ?n spa?iul public.
De asemenea, CNCAN precizeaz? c? harta la care se face referire ?n articol ?i anume ”hart? a dinamicii ?i distribu?iei nivelului de radioactivitate pe continentul nostru” se g?se?te la urm?torul link https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx, platforma EURDEP, ?i reprezint? datele furnizate de c?tre re?elele de monitorizare na?ional? a statelor europene la care ?i Romania este parte. Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului (ANPM) raporteaz? datele rezultate ?n urma monitoriz?rii radioactivit??ii mediului efectuate la nivel na?ional c?tre platforma european? EURDEP. ?n toat? aceast? perioad? pe platforma EURDEP nu au fost ?nregistrate modific?ri ale radiactivit??ii mediului.
?n continuarea comunicatului comun IGSU-CNCAN-ANPM din data de 18 august 2019, CNCAN precizeaz? c? din data de 8 august 2019 ?i pana la ora la care acest comunicat a fost emis, nivelul radia?iilor pe teritoriul Romaniei se ?ncadreaz? ?n limitele radioactivit??ii fondului natural de mediu ?i nu se impun recomand?ri sau avertiz?ri/m?suri de protec?ie pentru popula?ie.
Totodat?, CNCAN precizeaz? c? nicio organiza?ie interna?ional? cu responsabilit??i ?n domeniu nu a emis nicio informare legat? de modificarea nivelului de radiatii peste fondul natural, sens ?n care nu au fost identificate posibile riscuri radiologice pentru popula?ie.
Biroul de presa al CNCAN
19 august 2019
Comunicat de pres? comun ANPM, CNCAN, IGSU
Referitor la informa?iile ap?rute ?n spa?iul public, referitoare la posibila prezen?? a unui nor radioactiv deasupra Romaniei, Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen?? (IGSU), Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) ?i Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului (ANPM) aduce ?n aten?ia opiniei publice faptul c? nu exist? date care s? confirme sau s? indice existen?a unor factori de risc radiologic pentru popula?ia de pe teritoriul Romaniei sau mediu, care s? impun? luarea unor m?suri de r?spuns.
Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului realizeaz? ?n permanen?? monitorizarea radioactivit??ii mediului pe teritoriul Romaniei prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM).
?n acest sens, ANPM ?mpreun? cu CNCAN informeaz? c? m?sur?torile efectuate pe teritoriul Romaniei, ?n perioada 8 august pan? ?n prezent, indic? faptul c?, ?n momentul de fa??, ?n Romania nu exist? nicio modificare a fondului natural din punct de vedere a radioactivit??ii mediului.
De asemenea, preciz?m c? nici la nivel interna?ional nu au fost raportate modific?ri ale nivelului de radioactivitate a mediului. CNCAN r?mane ?n contact permanent cu Centrul de Incidente ?i Urgen?e din cadrul Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic? de la Viena ?i cu statele cu care Romania are ?ncheiate tratate bilaterale ?n cadrul Conven?iei Interna?ionale de notificare rapid? ?n cazul urgen?elor radiologice ?i accidentelor nucleare. IGSU, ca punct de contact declarat la nivelul Uniunii Europene, este ?n contact permanent cu partenerii no?tri la nivel european.
ANPM, raporteaz? datele rezultate in urma monitoriz?rii radioactivit??ii mediului efectuate la nivel na?ional c?tre platforma europeana EURDEP.
La ora emiterii comunicatului, nivelul radia?iilor m?surate de c?tre ANPM prin RNSRM, se ?ncadreaz? in limitele radioactivit??ii mediului natural.
CNCAN, ANPM ?mpreun? cu IGSU precizeaz? c? nu exist? niciun pericol radiologic pentru popula?ie sau pentru mediu.
?
Biroul de pres? al CNCAN
18 august 2019
Comunicat de pres?
Monitorizarea radioactivit??ii mediului se realizeaz? ?n permanen?? pe teritoriul Romaniei prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului(RNSRM), iar rezultatele monitoriz?rii sunt analizate de c?tre speciali?tii CNCAN.
?n acest sens, CNCAN informeaz? c? masur?torile efectuate pe teritoriul Romaniei, ?n perioada 8 august pan? ?n prezent, indic? faptul c?, ?n momentul de fa??, ?n Romania nu exist? nicio modificare a radioactivit??ii mediului.“Pot s? v? confirm c? ?n toat? aceast? perioad? cat am f?cut aceste monitoriz?ri pe tot teritoriul Romaniei, radioactivitatea probelor de aerosoli la o limit? de avertizare de 50 de becquereli/ metru cub (unitate de m?sur? pentru radioactivitate) ?i de alarmare de 200 becquereli/ metru cub, nu au dep??it 5 becquereli/ metru cub, la Constan?a avand, de exemplu 2 becquereli / metru cub, iar ?n Bucure?ti 4,5 becquereli / metru cub. Cele mai mici valori sunt la Arad,Baia Mare, Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe, Piatra Neam? ?i Babele, adic? pe tot teritoriul Romaniei. CNCAN face analize comparative la 24 de ore pentru a urm?ri orice fel de varia?ie a radioactivit??ii atat ?n aerosoli, cat ?i ?n depuneri fixate ?i ?n ap?, precum ?i a radia?iilor gamma.
Noi r?manem ?n alert? pan? cand toate informa?iile culese atat la nivel europen cu partenerii no?tri de la ceilal?i regulatori din ??rile limitrofe dar ?i din analizele pe care le facem, vor confirma faptul c? nu exist? nicio modificare a radioactivit??ii mediului la nivel european sau ?n vreo ?ar? limitrof? Romaniei”, a declarat domnul Rodin Traicu, pre?edintele Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare.
La ora emiterii comunicatului, nivelul radia?iilor m?surate de c?tre RNSRM, se ?ncadreaz? in limitele radioactivit??ii mediului natural.
CNCAN precizeaz? c? nu exist? niciun pericol pentru popula?ie sau pentru mediu.
Biroul de pres? CNCAN
14 august 2019
CNCAN a aflat cu profunda tristete vestea incetarii din viata a dlui prof. dr. Ioan Stefanescu, fost director general al Institutului Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice ?i Izotopice Ramnicu Valcea – (ICSI).
?Dl Stefanescu a fost un specialist de mare valoare, implicat in dezvoltarea sistemelor si instalatiilor criogenice, a metodelor si a tehnicii de analiza a izotopilor, deruland activitati de cercetare si proiectare tehnologica in domeniul separarii izotopilor hidrogenului si a instalatiilor de obtinere a apei grele.
?Dl Stefanescu a fost membru in numeroase asociatii stiintifice nationale si internationale, in societati profesionale.
?In calitatea sa de director al ICSI, dl Stefanescu a adus o contributie deosebita cercetarii si dezvoltarii domeniului nuclear, iar calitatile sale de pedagog au condus la formarea unor generatii intregi de specialisti care ii vor continua munca.
?Pe aceasta cale, ne exprimam regretul pentru pierderea suferita de intreaga comunitate stiintifica si transmitem sincere condoleante familiei, prietenilor, colegilor si colaboratorilor.
Dumnezeu sa il odihneasca in pace!
Comunicat de pres?
?n data de 13.06.2019, CNCAN a organizat ?n Bucure?ti, Conferin?a de deschidere a proiectului "?mbun?t??irea securit??ii ?i siguran?ei nucleare ?n Romania – Cre?terea rezilien?ei la dezastre ?i a preg?tirii pentru r?spunsul la evenimentele nucleare ?i radiologice" , finan?at prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.
Comunicat de pres??
Comunicat de presa 14.03.2019 (pdf)
Comunicat de presa 13.03.2019 (pdf)
Comunicat de presa 13.02.2019(pdf)
Comunicat de presa 08.02.2019(pdf)
Comunicat de presa 14.02.2019(pdf)
?
Simpozionul International privind sursele Naturale de Radiatii – Provocari, Abordari si Oportunitati, 21-24 mai 2019.
?n perioada 9-11 aprilie 2019, a avut loc la Bucure?ti, Seminarul privind r?spunderea civil? ?n caz de daune nucleare pentru statele din Europa, manifestare organizat? de c?tre Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA) ?i g?zduit? de c?tre Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN).
Manifestarea a beneficiat de prezen?a unui num?r de aprox. 80 de persoane, reprezentan?i din statele membre ale AIEA beneficiare ale programului de asisten?? tehnic?, reprezentan?i ai Comisiei Europene, Direc?ia General? – Energie, AIEA, membri ai Grupului Interna?ional de Exper?i ?n domeniul r?spunderii civile (INLEX) ?i membri ai companiilor de asigur?ri ?n domeniul nuclear. Scopul principal al seminarului a constat ?n diseminarea ?i prezentarea principiilor care guverneaz? regimul r?spunderii civile ?n caz de daune nucleare ?i conexiunea ?ntre principalele prevederi ale conven?iilor ?n domeniu.
Sesiunea de deschidere a beneficiat, de asemenea, de prezen?a reprezentantului Guvernului Romaniei, care ?n alocu?iunea sus?inut? cu aceast?? ocazie a subliniat implicarea institu?iilor na?ionale ?n implementarea principalelor prevederi ale regimului de r?spundere civil?. A fost reiterat sprijinul oferit autorit??ii de reglementare ?n domeniul nuclear ?n procesul de stabilire a regimului de r?spundere civil? ?n caz de daune nucleare ?i, consecutive de asigurare a unui ?nalt nivel de securitate nuclear? ?i radiologic? al c?rui unic scop ?l constituie protejarea popula?iei ?i a mediului ?nconjur?tor.
Unul dintre obiectivele seminarului l-a constituit furnizarea de informa?ii asupra regimului interna?ional privind r?spunderea civil?, ?n particular privind instrumentele adoptate sub auspiciile AIEA, inclusiv Protocolul de amendare a Conven?iei de la Viena privind r?spunderea civil? ?n caz de daune nucleare ?i Conven?ia privind compensa?iile suplimentare pentru daune nucleare.
Prin prezent?rile sus?inute cu aceast? ocazie, lectorii au avut ?n vedere s? ofere opinia proprie asupra elementelor specifice r?spunderii ?n domeniul nuclear ?i s? contribuie la universalizarea cadrului legal ?n vigoare atat ?n randul statelor cu programe nucleare cat ?i al celor cu dezvolt? acest tip de programe. Prezent?rile au fost urmate de discu?ii ?i studii de caz, ?n cadrul c?rora participan?ii au primit opinii juridice specializate din partea reprezentan?ilor AIEA ?i INLEX cu privire atat la aplicarea principiilor care guverneaz? regimul de r?spundere civil? ?i la stabilirea cadrelor na?ionale de referin??, primind ?n acela?i timp sfaturi pentru o mai bun? administrare a dificult??ilor ?ntampinate ?n implementarea prevederilor legale interna?ionale.

?

?

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照