<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

Informare cu privire la explozia de armament de la Uzina Mecanic?, B?beni, jud. Valcea

?n data de 18 noiembrie a.c., ?ora 16.15, Centrul Opera?ional pentru Situa?ii de Urgen?? al Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) a fost notificat telefonic de c?tre reprezentatul SC Oxo Network Corporation SRL, titular de autoriza?ie de?inere material nuclear (uraniu s?r?cit), cu privire la explozia care a avut loc la Uzina Mecanic? B?beni, jude?ul Valcea.

?n notificare, a fost precizat c? materialul nuclear (uraniu s?r?cit) nu a fost afectat, ?n momentul exploziei aflandu-se ?ntr-un depozit care ?ndepline?te toate condi?iile de siguran??, astfel c? nu exist? niciun pericol radiologic ?n urma acestui eveniment.

Ca urmare a acestei notific?ri, CNCAN a solicitat informa?ii suplimentare de la titularul de autoriza?ie ?i a dispus m?suri preventive c?tre acesta.

De asemenea, CNCAN este ?n contact permanent cu reprezentan?ii autorit??ilor na?ionale cu responsabilit??i ?n domeniu, care intervin la fa?a locului.

Un inspector CNCAN a fost trimis la Uzina Mecanic? B?beni, pentru a confirma notificarea titularului ?i pentru a efectua investiga?ii am?nun?ite.

Vom reveni cu informa?ii suplimentare de ?ndata ce acestea vor fi disponibile, ?n urm?toarele inform?ri de pres?.

CNCAN

18 noiembrie 2021

Comunicat de pres?

?n perioada 26-27 octombrie 2021 se desf??oar? exerci?iul interna?ional ConvEx-3 (2021). Exerci?iul este organizat de c?tre Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA) ?i Statele Membre (SM).

Organizarea acestui exerci?iu reprezint? oportunitatea SM de a-?i testa capacit??ile de r?spuns ?n cazul unui accident nuclear ?i de asemenea, oportunitatea de verificare a aranjamentelor interna?ionale dezvoltate sub umbrela AIEA ?n ceea ce prive?te cooperarea ?i coordonarea SM precum ?i a mecanismului de asisten?? interna?ional? RANET (Response and Assistance Network).

Scenariul exerci?iului presupune simularea unui accident sever la o central? nuclear? din Emiratele Arabe Unite (EAU).

?La acest exerci?iu, pe lang? EAU, particip? 15 organiza?ii interna?ionale precum ?i 75 de state membre ale AIEA, inclusiv Romania prin institu?iile care fac parte din Sistemul Na?ional de Management al Situa?iilor de Urgen??, precum: CNCAN, Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen??, Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului, Departamentul pentru Situa?ii de Urgen??, Institutul de Cercet?ri Nucleare Pite?ti, Institutul de Fizic? ?i Inginerie Nuclear? ”Horia Hulubei”, Centrala Nuclearoelectric? de la Cernavod?.

?Asigurarea particip?rii? Romaniei la exerci?iu ?n? faza de planificare,? coordonarea desf??ur?rii exerci?iului la nivel na?ional precum ?i evaluarea sunt realizate de c?tre CNCAN. Principalele obiectivele ale Romaniei pentru acest exerci?iu interna?ional sunt:

i. Testarea rela?iilor ?i instrumentelor de cooperare la nivel na?ional ?i interna?ional ?n cazul unui accident nuclear ?n afara grani?elor ??rii;

ii. Testarea proiectului de Regulament privind accesarea mecanismului de asisten?? interna?ional? RANET;

iii. Comunicarea ?i informarea public? ?n cazul unui accident nuclear ?n afara grani?elor ??rii;

iv. Identificarea celor mai bune practici actuale, identificarea deficien?elor ?i a ariilor care necesit? ?mbun?t??iri.

?

Exerci?iile de tipul acesta, denumite ConvEx-3, sunt organizate la fiecare 3 sau 5 ani ?i reprezint? cele mai complexe exerci?ii organizate la nivel interna?ional pentru testarea aranjamentelor ?i mecanismelor de cooperare ?n cazul r?spunsului la situa?ii de urgen?? ?n domeniul nuclear. Practica acestor exerci?ii se bazeaz? pe dou? conven?ii interna?ionale importante pentru acest domeniu: Conven?ia cu privire la notificarea rapid? a unui accident nuclear ?i Conven?ia cu privire la asisten?a ?n caz de accident nuclear sau urgen?? radiologic?. Ultimul exerci?iu ConvEx-3 a fost organizat ?n 2017 de c?tre AIEA simulandu-se un accident nuclear la centala nuclear? din Ungaria.

Participarea periodic? la exerci?ii de urgen?? este necesar? ?i util? atat pentru testarea planurilor, procedurilor ?i protocoalelor specifice implementate la nivel na?ional, cat ?i pentru p?strarea ?i ?mbun?t??irea continu? a expertizei tehnice ?i competen?ei personalului implicat ?n structurile de r?spuns la urgen??. Totodat?, participarea la astfel de exerci?ii consolideaz? lucrul ?n echip?, precum ?i comunicarea ?i cooperarea interinstitu?ional?.


Comunicat de presa - Cernobil 13 mai 2021
?

?

?

La 31 ianuarie 2020, UK s-a retras din Uniunea European? ?i din Comunitatea European? a Energiei Atomice (Euratom). ?n conformitate cu prevederile Acordului de retragere, UK de?ine ?n prezent statutul de stat ter? ?i nu mai particip? la procesul decizional al UE.

Comunicat de presa

In cursul zilei de 12 martie a.c., CNCAN a fost sesizat cu privire la existenta unui potential pericol urmare a demolarii unei cladiri de pe platforma fostei fabrici Vulcan, care adapostea 35 de instalatii radiologice industriale continand uraniu saracit, apartinand societatii Nuclearnomtaj S.A. – entitate autorizata CNCAN in lichidare.

O echipa CNCAN s-a deplasat la fata locului, si urmare a constatarii degradarii protectiei fizice a materialelor nucleare depozitate, a solicitat prezenta Politiei Romane (Directia Generala a Municipiului Bucuresti, Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase) pentru investigarea imprejurarilor care au condus la producerea acestui eveniment si asigurarea protectiei fizice a instalatiilor pana la finalizarea procesului de transfer al acestora la un depozit autorizat.

S-a convenit ca operatiunile de evacuare a materialelor nucleare (instalatii radiologice cu uraniu saracit) sa inceapa a doua zi, respectiv in data de 13 martie a.c., pentru a beneficia de conditii optime de incarcare si transport. Pe parcursul noptii, un echipaj de politie a asigurat supravegherea depozitului.

In etapa de evacuare toate instalatiile nucleare au fost scoase din depozit si transferate in siguranta la IFIN-HH. In urma masurarii nivelului de contaminare a zonei, s-a constatat ca nu exista pericol radiologic pentru populatie si mediul inconjurator.

Politia investigheaza in continuare cazul.

13 martie 2021

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照