<cite id="jn7zr"></cite>
<cite id="jn7zr"><span id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></span></cite>
<ins id="jn7zr"><span id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></span></ins><var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"></strike></var><var id="jn7zr"><video id="jn7zr"><menuitem id="jn7zr"></menuitem></video></var><cite id="jn7zr"></cite>
<noframes id="jn7zr"><cite id="jn7zr"></cite><var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"></strike></var>
<cite id="jn7zr"></cite>
<var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"><thead id="jn7zr"></thead></strike></var>
<var id="jn7zr"><span id="jn7zr"></span></var><cite id="jn7zr"></cite> <var id="jn7zr"><video id="jn7zr"></video></var>
<cite id="jn7zr"><video id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></video></cite>
<var id="jn7zr"><video id="jn7zr"><thead id="jn7zr"></thead></video></var>
<cite id="jn7zr"><video id="jn7zr"><menuitem id="jn7zr"></menuitem></video></cite>
<var id="jn7zr"></var>
<cite id="jn7zr"></cite>
Seminar radonul la locul de munca , 11-12 februarie 2020

Reuniunea regionala de coordonare a responsabililor nationali ai proiectului RER9146, 18 – 20 februarie 2020

In perioada 16-20 septembrie 2019 se desfasoara la Viena lucrarile celei de a 63-a sesiuni ordinare a Conferintei Generale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA). Presedintele CNCAN face parte din delega?ia oficiala a Romaniei alaturi de reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Sanatatii (MS), Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive (ANDR), Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN) si Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

?n data de 13.06.2019, CNCAN a organizat ?n Bucure?ti, Conferin?a de deschidere a proiectului "?mbun?t??irea securit??ii ?i siguran?ei nucleare ?n Romania – Cre?terea rezilien?ei la dezastre ?i a preg?tirii pentru r?spunsul la evenimentele nucleare ?i radiologice" , finan?at prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.
????
?n data de 06 iunie a.c., pre?edintele CNCAN, dl. Rodin Traicu a participat la Conferin?a cu tema “De ce, unde si cum se blocheaza investitiile in energetica romaneasca ?”, organizat? de c?tre Energy-Center.ro, ?n colaborare cu Ministerul Energiei.

?n perioada 29-31 mai a.c., Departamentul pentru Energie (DOE) al SUA a efectuat o vizit? de lucru ?n Romania, ?n vederea continu?rii ac?iunii de implementare a Acordului de Cooperare privind ?mbun?t??irea siguran?ei instala?iilor nucleare din Romania.

Simpozionul International privind sursele Naturale de Radiatii – Provocari, Abordari si Oportunitati, 21-24 mai 2019

?n data de 29 ianuarie a.c., dl. Rodin Traicu, pre?edintele Comisiei Na?ionale pt Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), a participat la masa rotund? cu tema?“Evolu?ii ?i perspective privind economia european? – Contributii?ale Romaniei ?n contextul geopolitic actual.

?n data de 06 noiembrie a.c., dl. Rodin Traicu, pre?edintele Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), a organizat ?mpreun? cu dl. prof. dr. Nicolae Victor Zamfir, directorul general al Institutului Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic? ?i Inginerie Nuclear? “Horia Hulubei” (IFIN-HH), o vizit? la Extreme-Light-Infrastructure (ELI - NP) – Infrastructura Luminii Extreme, vizit? la care au participat reprezentan?ii Comisiei pentru industrii ?i servicii, din cadrul Camerei Deputa?ilor, Parlamentul Romaniei.Centrul de cercetare ?tiin?ific? interna?ional? ELI-NP este amplasat la M?gurele (Ilfov) ?i reprezint? cea mai mare investi?ie ?n cerecetare din Romania, dup? 1990.Centrul num?r? peste 150 de cercet?tori ?i personal de suport din Ro-ma-nia ?i alte 27 de ??ri ?i g?zduie?te cel mai puternic laser din lume (echivalentul a 10% din puterea soarelui). ?n medicin?.Potrivit informa?iilor disponibile, sunt mai multe aplica?ii industriale ale unui laser cu dimensiunile celui de la M?gurele, dar unele dintre acestea nici m?car nu sunt cunoscute. Spre exemplu, par-ticulele accelerate cu lasere pot fi folosite ?n tratarea de?eurilor radioactive.Mai mult, studiile de aici vor putea fi apli-ca-te ?n ma-terialele pentru misiuni spa-?ia-le ?i ?n medicin?.?

Pre?edintele CNCAN, dl. dr. ing. Rodin TRAICU, a participat vineri 12 octombrie a.c., ?n Bucure?ti, la sediul de conferin?e al MB Telecom Ltd., la Conferin?a anual? a Societ??ii Romane de Radioprotec?ie ( SRRp), ?n cadrul c?reia au fost propuse dou? sec?iuni, cu urm?toarea tematic?: “Evolu?ia radioprotec?iei ?n Romania ultimilor 100 de ani” ?i Masa rotund?: “Implementarea Directivei Consiliului Europei nr. 2013/59/Euratom”


CNCAN lucreaz? la o hart? a radonului pentru Romania
Comisia Na?ional? de Control a Activit??ilor Nucleare (CNCAN) va finaliza, ?n luna iunie a.c., cadrul legislativ pentru implementarea Directivei 2013/59 de stabilire a normelor de securitate de baz? privind protec?ia ?mpotriva pericolelor prezentate de expunerea la radia?iile ionizante, a anun?at pre?edintele institu?iei, Rodin Traicu.
??
Romania a participat la cea de a ?asea Reuniune de Examinare a P?r?ilor Contractante a Conven?iei Comune asupra gospod?ririi ?n siguran?? a combustibilului nuclear uzat ?i asupra gospod?ririi ?n siguran?? a de?eurilor radioactive (denumit? ?n continuare Conven?ia Comun?) organizat? ?n temeiul articolului 30 din Conven?ia Comun? ?i a avut loc la sediul AIEA din Viena, Austria, ?ntre 21 mai ?i 1 iunie 2018.

?n perioada 5-6 aprilie 2018, CNCAN g?zduie?te vizita unei delega?ii formate din reprezentan?i ai Departamentului pentru Energie a Statelor Unite (USDOE) ?i ai Biroului pentru Siguran?? Radiologic? al Statelor Unite (ORS) din cadrul USDOE.

COMUNICAT DE PRES?
referitor la oprirea neplanificat? a Unit??ii 2 de la CNE Cernavod? ?n data de 29 martie 2018

Presedintele CNCAN, dl Rodin Traicu, a participat miercuri, 14 martie a.c., la semnarea Memorandumului de ?n?elegere ?ntre SN Nuclearelectrica SA ?i Parteneriatul pentru Cercetare ?i Educat?e pentru Sisteme Nucleare Avansate (?CESINA”), reprezentat de Institutul pentru Cercet?ri Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Energia Nuclear? Pite?ti Mioveni (”RATEN ICN”).

?n conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? ?n administra?ia public?, republicat?, CNCAN organizeaz? ?ntalnirea public? privind proiectul de Hot?rare a Guvernului pentru aprobarea Normei privind cerin?ele de baz? de securitate radiologic?, ?n data de 15 februarie 2018, ora 09:00, la sediul Ministerului Mediului, Bdul. Libert??ii, nr. 12, camera P1-116, parter, sector 5, Bucure?ti (accesul ?n cl?dire se realizeaz? prin Strada Mitropolit Antim Ivireanul).

Proiectul de act normativ ?i nota de fundamentare pot fi consultate pe pagina de internet a CNCAN, la sec?iunea?http://www.louprada.com/transparenta/proiecte-de-acte-normative/.?
Propunerile ?i observa?iile referitoare la proiect se transmit prin e-mail, ?n format word, la adresele janeta.steti@cncan.ro ?i raluca.nadoliu@cncan.ro, sau prin fax, la nr. 021 316 71 07, pan? la data de 13 februarie 2018, ora 12:00.

Data:08.02.2018?gogo西西人体大尺寸大胆高清西西人体艺术337p西西人体大胆瓣开下部西西大胆国模人体艺西西人体艺术摄影西西人体艺术图片,西西大尺度美軳人人体bt西西人体摄影最新西西人体44rtnetgogo西西人体大胆高清密实西西人体44西西人体艺术网西西人体艺,西西人体大胆艺术西西人体大胆西西人体图片西西人体网西西人体正版高清中国西西人体大胆瓣开下部,西西美女人体西西人体超大胆太尽度西西人体艺木西西人体图西西人体大胆高清www西西人体大尺度44rtnet西西人体芝术,西西人体模特摄影西西人体44rten西西人体大胆瓣开下部自慰西西人体高清44人体西西人体大胆www44net西西人体太胆461