<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

?n conformitate cu prevederile legale, CNCAN particip? la interven?ie cu echipa proprie de r?spuns la urgen?? ?i prin reprezentan?i desemna?i ?n cadrul structurilor Sistemului Na?ional de Management al Situa?iilor de Urgen?? (Comitetul Na?ional pentru Situa?ii de Urgen?? – CNSU, Centrul Na?ional pentru Coordonarea ?i Conducerea Interven?iei – CNCCI, Centrul pentru Accident Nuclear ?i Urgen?e Radiologice – CANUR).

Pentru ?ndeplinirea func?iilor specifice, organiza?ia proprie de r?spuns la urgen?? a CNCAN se constituie ?i func?ioneaz? ?n cadrul Centrului de R?spuns la Urgen?e al CNCAN, potrivit Ordinului CNCAN nr.209/24.06.2004 privind aprobarea Strategiei de Organizare a Centrului de R?spuns la Urgen?e al CNCAN ?i Ordinul Pre?edintelui CNCAN nr.93 din 29.02.2008 pentru aprobarea ?Strategiei de operare a Centrului de R?spuns la Urgen?e al CNCAN pe termen mediu 2008-2010”

Datorit? competen?elor tehnice ?n domeniul nuclear ?i luand ?n considerare responsabilit??ile la nivel na?ional ?i interna?ional privind raportarea? ?i asigurarea suportului tehnic, Centrul de R?spuns la Urgen?e al CNCAN activeaz? ?n cadrul Sistemului Na?ional ca punct focal na?ional ?n toate aspectele legate de incidente severe din domeniul nuclear ?i urgen?e nucleare sau radiologice.

Centrul de R?spuns la Urgen?e al CNCAN func?ioneaz? ca grup de suport tehnic pentru CNCAN ?i pentru reprezentan?ii CNCAN ?n structurile na?ionale de interven?ie ?n caz de accident nuclear sau urgen?? radiologic?, cu sediul ?n Sos. Bucure?ti-Urziceni Nr.6, com. Afuma?i. Centrul de R?spuns la Urgen?e al CNCAN asigur? analiza independent? la nivelul autorit??ii na?ionale competente ?i formuleaz? recomand?ri c?tre structurile na?ionale de coordonare a interven?iei.

Activit??ile Centrului de R?spuns la Urgen?e al CNCAN sunt structurate pe grupuri de lucru ?n domeniile: comunica?ii ?i schimb de informa?ii; securitate nuclear?; radioprotec?ie; informarea publicului; executarea unor m?sur?ri urgente ale radioactivit??ii unor obiecte, materiale, substan?e sau a factorilor de mediu ?n zone suspectate a fi contaminate radioactiv ?n cadrul echipei mobile .

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照