<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

Responsabilit??ile CNCAN ?conform regulamentului ?de organizare ?i func?ionare.

 • notificarea ini?ial? ?i schimbul de informa?ii intre organiza?ia proprie de urgen?? ?i autoritatea na?ional? de management al situa?iilor de urgen?? nuclear? sau radiologic?,
 • informarea comunit??ii interna?ionale prin intermediul AIEA, ?n cadrul conven?iei de notificare rapid? a accidentelor nucleare ?i a urgen?elor radiologice; (prin informare se ?n?elege notificarea ini?ial? ?i schimbul de informa?ii pe toata durata situa?iei de urgen??),
 • solicitarea de asisten?? interna?ional? pentru Romania, prin intermediul AIEA, ?n cadrul conven?iei de asisten?? ?n caz de accident nuclear sau urgen?? radiologic?,
 • informarea statelor cu care Romania are ?ncheiate acorduri bilaterale ?n domeniul notific?rii rapide a unui accident nuclear sau a unei urgen?e radiologice;
 • elaborarea de analize de securitate nuclear? asupra st?rii tehnice a instala?iei afectate pe baza schimbului permanent de informa?ii cu instala?ia afectat?, pe durata situa?iei de urgent?,
 • elaborarea de analize de securitate radiologic? asupra st?rii tehnice a instala?iei afectate, pe baza schimbului permanent de informa?ii cu instala?ia afectat?, ?n situa?ia unei urgen?e radiologice la instala?ii radiologice autorizate sau la transportul de materiale radioactive,
 • elaborarea de analize de evaluare a consecin?elor radiologice asupra popula?iei, lucr?torilor expu?i profesional ?i a mediului ?nconjur?tor, ?n vederea formul?rii de recomand?ri pentru masurile de protec?ie a popula?iei,
 • monitorizare si suport pentru monitorizare radiologica in teren, efectuate de institu?ii ?i laboratoare autorizate la nivel na?ional conform protocoalelor in vigoare (ex. Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului).?
 • recomandarea de m?suri de protec?ie pentru popula?ie (pe termen scurt ?i pe termen lung) ?i sprijinirea reprezentan?ilor CNSU ?n luarea deciziilor,
 • informarea popula?iei despre situa?ia de urgen??, clar?, concis? ?i distribuit? ?n timp util c?tre popula?ie, prin canalele mass-media ?i pres?, dup? caz;
 • recomandarea de m?suri de protec?ie ?n industrie, comer?, trafic, vam?,
 • autorizarea recuper?rii instala?iei afectate, reluarea utiliz?rii sau dezafectarea acesteia, dup? caz,
 • asigurarea func?iilor de sprijin pentru CNSU prin masuri se protec?ie pentru popula?ie ?i sprijinirea reprezentan?ilor CNCAN ?n CNCCI ?i CANUR
akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照