<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

??????????? Contact:

Cantemir CIUREA ERC?U – Manager de proiect

Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare

Telefon: 0741 559 727

E-mail:cantemir.ciurea@cncan.ro

Website:www.louprada.com

Comunicat de pres?

?

??????????? ?n perioada 28.02 - 01.03.2017 la Hotelul Intercontinental, Bucure?ti, are loc Conferin?a de ?nchidere a Proiectului de excelen?? regional? pentru ?nt?rirea capacit??ii de reglementare ?n domeniul siguran?ei nucleare ?i radiologice ?i al preg?tirii ?i reac?iei la situa?ii de urgen?? ?n Romania, finan?at prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

????????? Partenerii din cadrul proiectului au fost Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), Autoritatea Norvegian? pentru Radioprotec?ie (NRPA) ?i Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA).

????????? Obiectivul acestui proiect a constat ?n ?mbun?t??irea capabilit??ilor autorit??ii de reglementare ?n domeniul nuclear din Romania, CNCAN, ?n opt arii func?ionale de lucru specifice precum: domeniul analizelor de securitate nuclear?; sistemul integrat de management ?i managementul cuno?tintelor; domeniul inspec?iilor; domeniul siguran?ei ?i securit??ii transportului ?i tranzitului de materiale radioactive ?i nucleare pe teritoriul Romaniei; domeniul preg?tirii ?i r?spunsului la situa?ii de urgen??; domeniul surselor de radia?ii ionizante; domeniul reglement?rii managementului de?eurilor radioactive, a combustibilului nuclear uzat ?i activit??ilor de dezafectare; domeniul activit??ilor de garan?ii nucleare.

????????? ?n cadrul conferin?ei sunt prezentate principalele rezultate ob?inute ?n cadrul proiectului, vor avea loc schimburi de experien?? ?i discu?ii privind provoc?rile ?i lec?iile ?nv??ate ?n timpul derul?rii acestui proiect.??

?

?

Comunicat

In data de 19 septembrie 2016 la Hotelul Sheraton Bucuresti a avut loc lansarea exercitiului national de raspuns la urgenta nucleara Valahia 2016, care se va desfasura in perioada 4-6 octombrie 2016 .

Exercitiul Valahia 2016 este organizat in cadrul ?Proiectului Regional de Excelenta privind consolidarea capacitatii autoritatii de reglementare in domeniul securitatii nucleare si radiologice, pregatirea raspunsului in caz de urgenta in Romania”, finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Exercitiul va fi coordonat de Comisia Nationala pentru Activitati Nucleare impreun? cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Societatea Nationala Nuclearelectrica SA si cu celelalte autoritati guvernamentale implicate in gestionarea situatiilor de urgenta.

Obiectivele urmarite de acest exercitiu sunt: testarea planurilor de raspuns la urgenta nucleara, a interfetelor dintre organizatiile de raspuns la urgente; testarea relatiilor si instrumentelor de cooperare (ex. protocoale, proceduri de raspuns, etc) ale organizatiilor participante, precum ?i modul de implementare a acestora; testarea atributiilor, responsabilitatilor si a capacitatilor organizatiilor participante, integrarea acestora in Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta; precum si identificarea celor mai bune practici, identificarea deficientelor si a ariilor care necesita imbunatatiri.

Exercitiul se va derula prin simularea unui accident sever la CNE Cernavoda, determinat de un cumul de factori interni (urgenta tehnica) si externi (evenimente naturale majore), cu escaladare graduala pe perioada de desfasurare a exercitiului, pe baza unui scenariu confidential, in scopul testarii integrate a raspunsului la urgenta al tuturor institutiilor implicate.

?

RO18 ?nt?rirea capacit??ii ?i cooperarea institu?ional? ?ntre institu?iile publice, autorit??i locale ?i regionale romane?ti ?i norvegiene

Comunicat de presa privind cursul de pregatire pentru evaluarea culturii de securitate nucleara

In perioada 31 august - 4 septembrie 2015 se desfasoara la Centrala Nuclearoelectrica (CNE) Cernavoda un curs de pregatire pentru evaluarea culturii de securitate nucleara.Cursul este organizat in cadrul ?Proiectului de excelenta regionala pentru intarirea capacitatii de reglementare in domeniul sigurantei nucleare si radiologice si al pregatirii si reactiei la situatii de urgenta in Romania”, finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.
La curs participa lectori din partea Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) de la Viena si a Institutului Operatorilor de Centrale Nucleare din Statele Unite ale Americii (INPO – Institute of Nuclear Power Operations) si reprezentanti ai CNCAN, ai Autoritatii Norvegiane pentru Radioprotectie (NRPA), ai Societatii Nationale Nuclearelectrica (SNN) - titularul de autorizatie pentru CNE Cernavoda si ai Institutului de Cercetari Nucleare Pitesti.Cultura de securitate nucleara reprezinta ansamblul caracteristicilor, atitudinilor si comportamentelor indivizilor, organizatiilor si institutiilor care servesc la sustinerea si imbunatatirea securitatii nucleare si care asigura ca aspectele de securitate nucleara si protectie radiologica au prioritate si primesc atentia corespunzatoare in functie de importanta lor.
In cadrul cursului se prezinta experienta de exploatare la nivel international, trasaturile, principiile si atributele unei culturi de securitate nucleara sanatoase, cerintele de reglementare relevante, standardele si bunele practici in domeniul evaluarii independente a culturii de securitate nucleara, notiuni privind elementele culturii organizationale si modul in care acestea sustin securitatea nucleara, precum si noul proces stabilit de CNCAN pentru evaluarea culturii de securitate nucleara a organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare.

?

?
?Poze curs

RO18 ?nt?rirea capacit??ii ?i cooperarea institu?ional? ?ntre institu?iile publice, autorit??i locale ?i regionale romane?ti ?i norvegiene

Comunicat de presa privind intalnirea Comitetului de Coordonare a "Proiectului Regional de Excelenta privind consolidarea capacitatii autoritatii de reglementare in domeniul securitatii nucleare si radiologice, pregatirea raspunsului in caz de urgenta in Romania", derulat in cadrul Granturilor Norvegiene 2009-2014.

In perioada 11-12 august 2015, la sediul CNCAN s-a desfasurat intalnirea Comitetului de Coordonare a "Proiectului Regional de Excelenta privind consolidarea capacitatii autoritatii de reglementare in domeniul securitatii nucleare si radiologice, pregatirea raspunsului in caz de urgenta in Romania", derulat in cadrul Granturilor Norvegiene 2009-2014.

Acest proiect in valoare de 4.215.098 Euro derulat in cadrul cooperarii CNCAN cu Autoritatea Norvegiana pentru Radioprotectie (NRPA) si Agentia Internationala pentru Energia Atomica (AIEA), vizeaza imbunatatirea capabilitatilor autoritatii de reglementare in domeniul nuclear din Romania (CNCAN) in opt arii functionale de lucru specifice prin schimb de experienta si bune practici si prin consolidarea capacitatii institutionale. Principalele activitati incluse in proiect se refera la : modernizarea reglementarilor romanesti in concordanta cu standardele internationale si europene actuale, dezvoltarea de metodologii si ghiduri pentru aplicarea cerintelor din reglementari, pregatirea personalului CNCAN si a altor autoritati nationale competente in aplicarea reglementarilor si metodologiilor, raspunsul la urgente nucleare si radiologice si evaluarea documentatiei de securitate nucleara ca parte a procesului de autorizare a instalatiilor nucleare.

La intalnire au participat reprezentantii tuturor partilor implicate in implementarea si monitorizarea proiectului : NRPA, AIEA, CNCAN si Ministerul Fondurilor Europene.

Aceasta reuniune a avut ca scop informarea reciproca cu privire la progresele si rezultatele obtinute pana in prezent, discutarea problemelor ?ntampinate pe parcursul derularii proiectului si planificarea actiunilor viitoare, in vederea implementarii cu succes.

?Aspecte din timpul intalnirii

12.08.2015

RO18 ?nt?rirea capacit??ii ?i cooperarea institu?ional? ?ntre institu?iile publice, autorit??i locale ?i regionale romane?ti ?i norvegiene

?

?

Comunicat de presa privind intalnirea de lucru pentru identificarea si definirea competentelor de securitate si siguranta nucleara

In perioada 3 - 5 august 2015 se desfasoara la CNCAN o intalnire de lucru pentru identificarea si definirea sistematica a competentelor specifice domeniului securitatii si sigurantei nucleare si stabilirea unui registru national de competente, care sa fie utilizat de toate organizatiile din sectorul nuclear.Intalnirea este organizata in cadrul ?Proiectului Regional de Excelenta privind consolidarea capacitatii autoritatii de reglementare in domeniul securitatii nucleare si radiologice, pregatirea raspunsului in caz de urgenta in Romania”, finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (http://www.louprada.com/proiect-norvegia/cncan2/).La intalnire participa reprezentanti ai CNCAN, ai Societatii Nationale Nuclearelectrica (SNN), ai Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN), ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM), ai Ministerului Apararii Nationale (MApN), ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane (IGJR), ai Directiei Generale a Vamilor (DGV), precum si experti din partea Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Autoritatii de Reglementare in Domeniul Nuclear din Finlanda (STUK) si a companiei TECNATOM din Spania, care prezinta experienta acumulata in definirea unor sisteme nationale de management al competentelor in domeniul nuclear si asigura suport specialistilor romani in implementarea unui proiect similar.Activitatile din cadrul intalnirii de lucru vin in sprijinul implementarii actiunii A9.2.2 - ?Elaborarea unui registru national de competente specifice in domeniul securitatii si sigurantei nucleare” din planul de actiuni aferent Strategiei Nationale de Securitate si Siguranta Nucleara, aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 600 din 23.07.2014 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 564/30.VII.2014.

Aspecte din timpul intalnirii

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照