<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

? Eliberarea permiselor de nivel 1 si 2
Permisele de nivel 1 pentru domeniile si specialitatile din anexa 1 a Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica se elibereaza, de catre persoana legal constituita ?n curs de autorizare sau de catre titularul de autorizatie care desfasoara activitati autorizate din domeniul nuclear, persoanelor care ?ndeplinesc urmatoarele conditii:
a) ?ndeplinesc sarcini de serviciu care implica desfasurarea de activitati nucleare autorizate;
b) sunt, de regula, absolventi de liceu si au absolvit un program de pregatire, ?n domeniul radioprotectiei, avizat de CNCAN;
c) sunt apte medical sa lucreze ?n mediu cu radiatii ionizante;
d) poseda cunostintele teoretice si practice necesare.
- Personalul care poseda permis de exercitare nivel 1 trebuie sa respecte atributiile din anexa nr. 2 a Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica.

- Valabilitatea permisului de exercitare nivel 1 eliberat de persoana legal constituita/titularul de autorizatie este de 5 ani.

- Pentru persoanele ?n curs de pregatire trebuie sa se elibereze permise de nivel 1 cu valabilitate de maxim 1 an, ?n conditiile ?n care a fost verificata ?nsusirea cunostintelor de securitate radiologica necesare desfasurarii practicii. Calitatea de persoana ?n curs de pregatire trebuie mentionata ?n permis.

- Pentru a intra ?n posesia permisului de nivel 1 sau pentru a obtine prelungirea valabilitatii celui existent, candidatii trebuie sa dovedeasca cunoasterea teoretica si practica a elementelor de radioprotectie si legislatie aplicabile ?n practica pe care urmeaza sa o desfasoare si sa demonstreze ca stiu sa utilizeze instalatiile cu surse de radiatii, echipamentul de radioprotectie si aparatura de control dozimetric specifica practicii/activitatii pe care o desfasoara.

- Cunostintele teoretice si practice ale posesorilor de permise de nivel 1 trebuie verificate la eliberarea permisului si ?n continuare, la intervale de 5 ani de zile.

- Examinarea se face prin sustinerea unor probe scrise si orale, precum si practic.

CNCAN elibereaza permisele de nivel 1 prevazute la art. 11 alin. 1 din Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica persoanelor cu pregatire scolara si de specialitate adecvata postului, conform art. 14 alin. 1 lit. b din aceleasi norme, propuse de titular sa ?ndeplineasca atributiile responsabilului cu securitatea radiologica pentru desfasurarea activitatilor cu risc radiologic nesemnificativ.
- CNCAN verifica printr-un test scris nivelul de cunostinte de radioprotectie, legislatie si cele referitoare la instructiunile date de furnizorul instalatiei.

- Personalul care poseda permis de exercitare nivel 1 eliberat de CNCAN trebuie sa respecte atributiile din anexa nr. 2 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica.

- Valabilitatea permisului de nivel 1 eliberat de CNCAN este de 5 ani.

- Valabilitatea permisului de nivel 1 eliberat de CNCAN poate fi re?nnoita prin examinare.
CNCAN elibereaza permise de exercitare de nivel 2 persoanelor care conduc lucrari cu surse de radiatii ori cu instalatii nucleare sau sunt propuse de titular sa fie responsabile cu securitatea radiologica pentru desfasurarea practicilor cu risc radiologic semnificativ.
- Permisele de exercitare nivel 2 se elibereaza pentru domeniile si specialitatile din anexa nr. 1 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica, au valabilitatea de 5 ani si pot fi re?nnoite ?n urma examinarii efectuate conform acestor norme.
Permisele de exercitare nivel 2 se elibereaza de catre CNCAN persoanelor propuse de titularul de autorizatie, care ?ndeplinesc conditiile:
a) de sanatate:sunt apte din punct de vedere medical sa lucreze ?n mediu de radiatii ionizante;
b) de studii si vechime ?n domeniul pentru care este solicitat permisul;
c) de promovare a examenului de verificare a cunostintelor;
d) de achitare a taxelor si tarifelor de examinare prevazute de regulamentul ?n vigoare, dovedita prin documente (Regulamentul de taxe si tarife).
- Personalul care poseda permis de exercitare nivel 2 si conduce lucrari cu surse de radiatii ori cu instalatii nucleare eliberat trebuie sa respecte atributiile din anexa nr. 3 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica.

- Personalul care poseda permis de exercitare nivel 2 si este responsabil cu securitatea radiologica trebuie sa respecte atributiile din anexa nr. 4 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica.
Conditiile de studii si vechime pe care trebuie sa le ?ndeplineasca persoanele pentru care se solicita eliberarea permiselor de exercitare nivel 2 sunt urmatoarele:
a) diploma de licenta obtinuta prin studii universitare de specialitate ?n domeniul nuclear pentru care se solicita permisul de exercitare si o vechime ?n domeniu de:
1. minim sase luni lucrate ?n domeniul si specialitatea respective, daca ?n timpul studiilor a fost urmat si absolvit, cu examen, un curs de radioprotectie;
2. minim un an lucrat ?n domeniu;
b) cadre didactice care predau cursuri universitare de radioprotectie, cursuri de specializare ?n domeniile si specialitatile pentru care se solicita eliberarea permisului, sau conduc lucrari practice cu studentii ?n domeniile mentionate si au o vechime de un an;
c) diploma de licenta obtinuta prin studii universitare ?n medicina si atestat de competenta ?n radiologie, radioterapie, medicina nucleara, igiena radiatiilor sau alta specialitate cu competenta ?n radiodiagnostic sau radioterapie, cel putin ca medic specialist;
d) diploma de licenta obtinuta prin studii universitare de lunga durata ?n fizica, ?n chimie, ?n chimie industriala sau ?n inginerie si o vechime ?n domeniul pentru care se solicita eliberarea permisului de:
1. minim 1 an ?n domeniul nuclear respectiv, atunci cand candidatul a absolvit un program de pregatire ?n radioprotectie nivel 2 sau 3, avizat de CNCAN;
2. minim 2 ani;
e) diploma de licenta obtinuta prin studii superioare de scurta durata ?n fizica, ?n chimie, ?n chimie industriala sau ?n inginerie, absolvirea unui program de pregatire ?n radioprotectie pentru domeniul nuclear respectiv, avizat de CNCAN si o vechime ?n domeniu de minim 2 ani;
f) studii medii sau postliceale, absolvirea unui program de pregatire ?n radioprotectie avizat de CNCAN si o vechime ?n domeniu de minim 6 ani;
- Dovada vechimii se face prin prezentarea copiilor permiselor de exercitare nivel 1 sau, dupa caz, nivel 2.

Solicitarea ?nscrierii candidatilor la examen se face printr-o adresa semnata de ?mputernicitul legal al persoanei legal constituite interesate, care specifica pentru fiecare candidat numele si prenumele, data si locul nasterii, pregatirea scolara, pregatirea de specialitate, domeniul, specialitatea si nivelul pentru care se solicita permisul. Se va prezenta dovada de achitare a taxei si tarifului de examinare si numarul de telefon/fax sau adresa de e-mail la care poate fi comunicata data la care este planificata sesiunea de examinare.
- Candidatii trebuie sa faca dovada ?ndeplinirii conditiilor legale necesare eliberarii permiselor, prezentand dosarul cu copii dupa: dilplomele de studii, certificatele de absolvire a programelor de pregatire ?n radioprotectie, certificatul de sanatate, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei si actul de identitate.
Sesiunea de examinare consta ?n sustinerea de catre candidat, ?n scris, a unui test format din 60 ?ntrebari, fiecare avand un numar de cateva raspunsuri posibile. Candidatul trebuie sa recunoasca raspunsul corect. De regula, testul va avea 20 de ?ntrebari de radioprotectie, 20 de ?ntrebari de legislatie si 20 de ?ntrebari specifice specialitatii pentru care se solicita permisul; unele ?ntrebari pot fi sub forma de probleme.
- Continutul testului se stabileste de catre comisia de examinare ?nainte de ?nceperea sesiunii. Testul va fi sustinut pe formularul FORM-ARI-01 din anexa nr. 6.1 din Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica, care va fi completat de fiecare candidat ?n mod individual.

- Pentru fiecare specialitate examinata suplimentar se adauga 20 de ?ntrebari specifice, corespunzatoare acestei specialitati.

- Un candidat este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 80% din ?ntrebari.

- Durata examenului este de cel putin o ora.

- Membrii comisiei de examinare pot adresa oral ?ntrebari suplimentare candidatilor, dupa corectarea testului, ?n special pentru sustinerea si clarificarea unor raspunsuri la ?ntrebarile din test.

- Comisia de examinare poate face recomandari privind pregatirea suplimentara a candidatilor, inclusiv de a urma un program de pregatire ?n radioprotectie, avizat de CNCAN.?

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照