<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

?? Eliberarea permiselor de nivel 3
Permisele de exercitare nivel 3 se elibereaza de CNCAN expertilor acreditati ?n protectia radiologica, pentru unul sau mai multe domenii, conform clasificarii de mai jos:
a) Generatori de radiatii (GR), sub forma de instalatii radiologice care accelereaza electroni, avand tensiunea maxima aplicata pe tubul radiogen de pana la 420 kV cu practicile: manipulare, control nedistructiv, analize fizico-chimice, radiodiagnostic, radioterapie, alte aplicatii.
b) Surse ?nchise (SI), ?n cazul surselor sub forma de surse ?nchise sau instalatii radiologice echipate cu surse ?nchise de radiatii, inclusiv surse de neutroni cu practicile: manipulare, control nedistructiv, controlul proceselor, analize fizico-chimice, iradieri de materiale, radioterapie, cercetare si alte aplicatii.
c) Surse deschise (SD) cu practicile: manipulare, radiochimie, marcari, radiodiagnostic, radioterapie si alte aplicatii.
d) Acceleratori de particule (AP), ?n cazul surselor sub forma de instalatii radiologice care accelereaza electroni, avand energia maxima a electronilor accelerati mai mare decat 420 keV cu practicile: manipulare, control nedistructiv, terapie, cercetare, alte aplicatii.
e) Materie prima nucleara (MPN) cu practicile care implica activitati de prospectiuni si explorari, exploatare miniera, prelucrarea minereurilor radioactive, fabricarea elementelor combustibile.
f) Obiective nucleare (ON), cu practicile: centrale nucleare electrice, reactori nucleari de cercetare sau testare, ansambluri critice, ansambluri subcritice, stocare combustibil iradiat, retratare, ?mbogatire combustibil, fabricare combustibil proaspat.

Permisul de exercitare de nivel 3 pentru expertii acreditati ?n protectie radiologica se emite pentru o perioada de 5 ani.

Expertii acreditati ?n radioprotectie au atributiile precizate ?n anexa 5 la Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica.

Permisul de exercitare pentru expertii acreditati poate fi re?nnoit sau extins cu alt domeniu si/sau practica ?n urma examinarii efectuate conform acestor norme.

Permisul de exercitare nivel 3 pentru expertii acreditati ?n protectie radiologica poate fi eliberat solicitantilor care ?ndeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt cetateni romani sau cetateni ai altor state cu drept de munca ?n Romania
b) nu au antecedente penale;
c) sunt ?n posesia diplomelor si, dupa caz, a atestatului de efectuare a practicii, prevazute la art. 28 din Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica;
d) sunt declarati admisi, ?n urma examenului sustinut ?n fata comisiei de examinare;
e) nu desfasoara activitati care implica atributii legate de autorizarea si/sau controlul desfasurarii activitatilor din domeniul nuclear;
f) permisul de exercitare nu le-a fost retras ?n ultimii 5 ani.

Modelul de permis de exercitare nivel 3 este prezentat ?n anexa nr. 6.6 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica.

Pentru a avea acces la examinare ?n vederea obtinerii permisului de exercitare nivel 3 sunt necesare:
a) diploma de licenta obtinuta prin studii universitare de lunga durata ?n fizica, ?n chimie, ?n chimie industriala sau ?n inginerie;
b) diploma de absolvire a unui program de pregatire ?n radioprotectie de nivel 3 avizat de CNCAN, pentru experti ?n domeniul respectiv;
c) atestat de efectuare a unei perioade de practica, componenta a programului de pregatire ?n radioprotectie de nivel 3, de cel putin 15 de zile lucratoare, care trebuie desfasurata pentru fiecare din practicile din domeniul care implica utilizarea surselor, conform domeniului. Practica trebuie efectuata sub conducerea unui expert acreditat, ?n cadrul unor organizatii aflate sub jurisdictia unor persoane legal constituite, organizatii ce utilizeaza surse conform domeniului pentru care este solicitat permisul de exercitare. ?nceperea perioadei de practica trebuie comunicata de organizatorul programului de pregatire, ?n scris, la CNCAN, care ia masuri de efectuare a controalelor necesare. Atestatul de efectuare a practicii trebuie sa fie eliberat de catre conducatorul organizatiei care utilizeaza sursele cu care a fost efectuata practica.
d) dupa caz, permis de nivel 2, pentru subnivelul maxim.

Programul de pregatire ?n radioprotectie de nivel 3 si perioada de practica nu sunt necesare pentru:
a) cadrele didactice care au condus lucrari practice si cursuri universitare, sau organizate prin centrele de pregatire, programe de pregatire ?n radioprotectie avizate de CNCAN;
b) solicitantii care detin, cu o continuitate de cel putin doi ani, acord pentru desfasurarea activitatii de expert acreditat, emis de CNCAN anterior aparitiei acestor norme, pentru domeniul si specialitatea solicitate;
c) solicitantii ?nscrierii la examinare ?n vederea prelungirii valabilitatii permisului de exercitare nivel 3, emis conform prevederilor acestor norme;
d) persoanele care pot dovedi participarea la elaborarea de norme, standarde, lucrari stiintifice ?n domeniul radioprotectiei;
e) sefii de unitati nucleare, responsabilii cu radioprotectia, responsabilii cu gestiunea surselor sau responsabilii cu securitatea radiologica cu o vechime de cel putin 10 ani ?n aceste functii;
f) expertii si consilierii din CNCAN cu o experienta de cel putin 8 ani;
g) specialistii din laboratoarele de igiena radiatiilor cu o vechime de cel putin 10 ani.

Examenul este desfasurat pentru verificarea ?ndeplinirii de catre solicitant a cerintelor privind pregatirea ?n domeniu si se refera la aspectele teoretice si practice ale tematicii indicate la cap. VII, VIII si IX din Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati ?n protectie radiologica, dupa caz.

Cererea de ?nscriere la examen trebuie sa fie ?nsotita de un dosar de ?nscriere care sa cuprinda dovada:
(a) ?ndeplinirii cerintelor specificate mai sus;
(b) detinerii diplomelor si programului de pregatire ?n radioprotectie indicate si, dupa caz, ale documentelor prin care se dovedeste ?ndeplinirea cerintelor prevazute mai sus;
(c) efectuarii platii taxei si tarifului de examinare.?

Documentatia pentru prelungirea perioadei de valabilitate a permisului de exercitare de nivel 3 pentru expertii acreditati in protectie radiologica trebuie sa cuprinda urmatoarele:

  • un extras din evidenta titularilor /solicitantilor de autorizatii pentru care a oferit consultanta;
  • un raport privind participarea solicitantului, in ultimii 5 ani, la cursuri de radioprotectie in calitate de lector sau cursant si la manifestari in domeniul radioprotectiei (simpozioane, ateliere de lucru, congrese, conferinte, etc.);
  • dovada participarii, in perioada de valabilitate a permisului de nivel 3, la elaborarea de standarde, norme, lucrari stiintifice in domeniul radioprotectiei;
  • raport privind incidente/accidente radiologice petrecute in unitatile pentru care a oferit consultanta, analiza cauzelor care au condus la aparitia acestora precum si masurile corective si preventive care au fost recomandate pentru preintampinarea repetarii unor astfel de evenimente;
  • raport privind contributia personala la aplicarea principiului ALARA in evaluarile de securitate pe care le-a efectuat;
  • semnalarea altor observatii, comentarii sau evenimente care merita a fi analizate din punct de vedere al securitatii radiologice;
  • raport al sanctiunilor primite privind incalcari ale normelor de securitate radiologica

Absenta de la examen, fara un motiv ?ntemeiat, este considerata ca renuntare la a obtine permisul de exercitare nivel 3.

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照